PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Odborné sociální poradenství Žamberk

O službě Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatnou, nezávislou a odbornou pomoc formou telefonického, e-mailového či osobního poradenství v oblasti sociálně-právní. Poradenství poskytuje přesné a věcně správné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti.

Dále nabízíme individuální i skupinové sociálně-terapeutické činnosti, v případě potřeby pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V případě Vašeho zájmu můžete vystupovat anonymně.

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

 • problémy s bydlením a nezaměstnaností
 • trestná činnost (oběti i pachatelé)
 • domácí násilí

 • vztahové problémy
 • výchovné problémy


Služba nabízí

Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně!

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc a podpora při jednání a komunikaci
  • doprovázení v obtížné a zátěžové situaci (např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.)
  • podpora při jednání s úřady či jinými institucemi (úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, zdravotní pojišťovny, poradna pro drogově závislé, lékař apod.)
  • pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst
  • nácvik modelových situací (přijímací pohovor, společenské vystupování, telefonování apod.)
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • pomoc zorientovat se v sociálním okolí
  • pomoc při zprostředkování kontaktů s odbornými pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)
 2. Sociálně terapeutické činnosti:
  • pomoc při řešení náročných životních situací
  • psychologická pomoc a krátkodobá terapie
  • sociálně-psychologický trénink  trénink se primárně orientuje na nácvik sociálních dovedností, tedy uživatel může vyzkoušet své reakce v různých modelových situacích (řešení konfliktů na pracovišti, jednání na úřadech, vystupování na veřejnosti). Hlavní používanou metodou je aktivní nácvik. Uživatel dostává zpětnou vazbu na své chování a společně s pracovníkem hledá i jiné, vhodnější způsoby reagování v zátěžových situacích, a ty si osvojuje. Dále jsou uživatelé systematicky podporováni např. v respektování pravidel, řádu, dodržování časových harmonogramů apod.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při sepisování žádostí o sociální dávky apod.
  • poskytování informací vedoucích k orientaci v nabídce trhu práce
  • podpora při hledání bydlení
  • základy práce s PC
  • pomoc při sestavování žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče, o osvobození od soudních poplatků
  • vypracovávání individuálních plánů

Cílová skupina

Služba je určena uživatelům všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit.

 • oběti trestné činnosti
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena osobám, jejichž aktuální stav znemožňuje poskytnutí služby.


Poslání a cíle služby

Posláním Odborného sociálního poradenství Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. je nabídnout jednotlivcům, párům a rodinám diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému a při překonávání bariér.

Cílem služby je:

 • udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti osob s cílem dosáhnout větší samostatnosti a nezávislosti;
 • poskytnout podporu a potřebné informace při řešení nepříznivé situace;
 • pomoci zvládnout sociální a právní situaci;
 • stabilizovat psychický stav;
 • zvýšit schopnost osob řešit situaci a zapojit do řešení blízké okolí;
 • poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.

Principy

 • diskrétnost
 • bezpečí
 • dobrovolnost
 • respektování volby uživatelů
 • dodržování práv uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • dostupnost informací o službě
 • zásada srozumitelného předávání informací
 • udržování a zvyšování kvality služeb

 • flexibilita – přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatelů v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěv u uživatele (v zařízení, doma)

Dokumenty


Kontakty