PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Krizové centrum Chrudim

 • Vedoucí služby: Mgr. Lenka Svobodová
 • Tel: 601 001 056 / 469 623 899
 • E-mail: kc@pestalozzi.cz

O službě Krizové centrum

Služba krizová pomoc je určena lidem všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh krize a její naléhavost může být kritériem pro rychlost poskytnutí pomoci.

Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.:

 • úmrtí blízkého člověka
 • přírůstek do rodiny
 • zjištění manželské nevěry
 • uzavření manželství
 • autonehoda
 • výpověď, nezaměstnanost
 • nástup do nového zaměstnání
 • soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu
 • oběť anebo svědek násilí
  pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění
 • závažné zdravotní problémy
  těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození postiženého dítěte, invalidita
 • velké přírodní katastrofy
  požár, povodně, záplavy
 • vážný zdravotní úraz
 • sebevražda osoby blízké, pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého

Nabízené služby poskytuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné a je-li to v zájmu uživatele, tak i anonymní. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, psychologické, právní a sociální poradenství.

Se svými krizovými centry a nabídkou krizové pomoci se stalo Centrum J. J. Pestalozziho jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů krizové pomoci. Asociace sdružuje organizace a odborníky v této oblasti tak, aby se pomoc lidem v krizových situacích stala maximálně dostupnou a komplexní.


Služba nabízí

 • Krizová intervence
  Jedná se o zpracování krizového stavu uživatele metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací).
 • Sociální poradenství
  Uživatelům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).
 • Právní poradenství
  Právník poskytuje právní poradenství v oblasti rodiny, pracovně-právních vztahů, obchodování, apod. Pomáhá sepisovat žádosti o svěření dětí do péče, žádosti o rozvod, pomáhá řešit SJM a jiné.
 • Krátkodobá terapie 
  Časově omezená spolupráce zaměřená na zorientování se v náročné životní situaci a její zvládnutí.
 • Psychologická pomoc
  Pomáhá uživateli zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování situace uživatele včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.)
 • Rodinné poradenství
  Rodinné poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů.
 • Zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště
 • Doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb uživatele
  Policie ČR, soud, městský úřad apod.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby v krizi a oběti domácího násilí – děti, ženy, muži, senioři (oběti přímé, či nepřímé).

Služba je určena osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři.


Poslání a cíle služby

Poslání krizové pomoci

Krizová pomoc v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.

Cíl služby

Cílem krizové pomoci je stabilizovaný uživatel:

 • u něhož bylo sníženo riziko, že se bude jeho krizový stav dále prohlubovat,
 • který se zorientoval ve své náročné životní situaci,
 • který zvládá běžné nároky každodenního života.

Zásady

 • dodržování práv uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • diskrétnost
 • bezpečí
 • dobrovolnost
 • respektování volby uživatelů
 • dostupnost informací o službě
 • zásada srozumitelného předávání informací
 • flexibilita
  Přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatele v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěv u uživatele (v zařízení, doma).
 • udržování a zvyšování kvality služeb

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí služby, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Aneta Tlapáková, DiS.

Aneta Tlapáková, DiS.

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Viktorie Kovářová, DiS.

Viktorie Kovářová, DiS.

sociální pracovnice

Mgr. Zuzana Blehová

Mgr. Zuzana Blehová

psycholožka

PhDr. Pavlína Hlaváčová

PhDr. Pavlína Hlaváčová

psycholožka

Mgr. Daniel Krejčí

Mgr. Daniel Krejčí

psycholog

Mgr. Kateřina Lenartová

Mgr. Kateřina Lenartová

psycholožka

Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut