PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Krizové centrum Jihlava

O službě Krizové centrum

Krizová pomoc v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje psychosociální služby uživatelům, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.

Druh krize a její naléhavost může být kritériem pro rychlost poskytnutí pomoci. Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.:

 • úmrtí blízkého člověka
 • přírůstek do rodiny
 • zjištění manželské nevěry
 • uzavření manželství
 • autonehoda
 • výpověď, nezaměstnanost
 • nástup do nového zaměstnání
 • soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu
 • oběť anebo svědek násilí
  pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění
 • závažné zdravotní problémy
  těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození postiženého dítěte, invalidita
 • velké přírodní katastrofy
  požár, povodně, záplavy
 • vážný zdravotní úraz
 • sebevražda osoby blízké, pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého

Nabízené služby poskytuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné a je-li to v zájmu uživatele, tak i anonymní. Používané metody jsou především krizová intervence, krátkodobá terapie, psychologické a sociální poradenství.

Se svými krizovými centry a nabídkou krizové pomoci se stalo Centrum J. J. Pestalozziho jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů krizové pomoci. Asociace sdružuje organizace a odborníky v této oblasti tak, aby se pomoc lidem v krizových situacích stala maximálně dostupnou a komplexní.


Služba nabízí

Nabídka základních činností

A) sociálně terapeutická činnost – krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

 • krizová intervence
 • telefonické a elektronické poradenství (poskytováno v provozní době KC)
 • krátkodobá terapie
 • psychologická pomoc
 • rodinné poradenství

 

B) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • sociální poradenství (telefonické, osobní, e–mailové)
 • doprovody na jednání s úřady dle potřeby tíživé situace
 • sociálněprávní poradenství – sepsání žalob, žádostí, návrhů
 • právní poradenství

 

Složení komplexu služeb – nabídka služby

Krizová intervence – jedná se o zpracování krizového stavu uživatele metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací).

Sociální poradenství – uživatelům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).

Základní právní poradenství – sociální pracovnice poskytuje základní právní poradenství v oblasti rodiny, pracovně – právních vztahů, apod. Pomáhá sepisovat žádosti o svěření dětí do péče, žádosti o rozvod a jiné.

Krátkodobá terapie – časově omezená spolupráce zaměřená na zorientování se v náročné životní situaci a její zvládnutí.

Psychologická pomoc – pomáhá uživateli zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování situace uživatele včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové apod.)

Rodinné poradenství – rodinné poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů.

Zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště

Doprovod a podpora při jednání s úřady – dle potřeb uživatele (Policie ČR, Soud, Městský úřad, apod.)


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby v krizi. 

Služba je určena osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři.


Poslání a cíle služby

Služba krizová pomoc poskytovaná v Centru J. J. Pestalozziho umožnuje dětem i dospělým, kteří se ocitli v situacích, které vnímají jako tíživé, traumatizující nebo ohrožující a nedovedou je řešit vlastními silami, aby si těmito situacemi bezpečně prošli, naučili se s nimi zacházet, řešit je, předcházet jim, nebo se v nich alespoň mohli cítit lépe.

Osobní, telefonické a emailové poradenství poskytujeme především lidem, kteří někoho ztratili, mají osobní problémy, konfliktní nebo komplikované vztahy se svými blízkými, doma, ve škole nebo na pracovišti, atp. Službu mohou využívat jak jednotlivci, tak páry nebo celé rodiny.

Cílem krizové pomoci je stabilizovaný klient:

 • u něhož bylo sníženo riziko, že se bude jeho krizový stav dále prohlubovat,
 • který se zorientoval ve své náročné životní situaci,
 • který zvládá běžné nároky každodenního života.

Zásady

Ve službě uplatňujeme tyto zásady:

 • Nehodnotíme klienta a jeho situaci, nesoudíme jeho rozhodnutí, ani to, jak se zachoval nebo reagoval v krizové situaci.
 • Zaměřujeme se jak na příčiny, tak na kontext a řešení těžkých situací.
 • Respektujeme rozhodnutí klienta, společně zvažujeme jejich důsledky a rizika a klienta v nich dál provázíme.
 • Reagujeme na krize a potřeby klientů rychle.
 • Bezpečí klientů je pro nás prioritou. Je pro nás důležité, aby se u nás a s námi klient cítil bezpečně, stejně tak jako to, aby se cítil a byl v bezpečí ve svém životě.
 • Nabízíme klientovi komplexní odbornou podporu (psychologickou, psychoterapeutickou, sociální i právní).
 • Spolupráci v týmu i spolupráci s dalšími organizacemi považujeme za důležitou.

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Tereza Vágnerová

Mgr. Tereza Vágnerová

vedoucí služby, terapeut

Štefanikovo nám. 1972/2, Jihlava
PhDr. Daniela Haubertová, Ph.D.

PhDr. Daniela Haubertová, Ph.D.

psycholožka

PhDr. Monika Kyršová

PhDr. Monika Kyršová

psycholožka