I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Odborné sociální poradenství Chrudim

 • Vedoucí služby: Mgr. Lenka Svobodová
 • Tel: 725 838 213 / 724 837 218
 • E-mail: kc@pestalozzi.cz

O službě Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatnou, nezávislou a odbornou pomoc formou telefonického, e-mailového či osobního poradenství v oblasti sociálně-právní. Poradenství poskytuje přesné a věcně správné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti.

Dále nabízíme individuální i skupinové sociálně-terapeutické činnosti, v případě potřeby pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V případě Vašeho zájmu můžete vystupovat anonymně.

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

 • dluhy, exekuce a oddlužení
 • problémy s bydlením a nezaměstnaností
 • trestná činnost (oběti i pachatelé)

 • vztahové problémy
 • výchovné problémy
 • domácí násilí

 • další problémy z oblasti práva (rozvody, svěření dětí do péče, majetkové vypořádání, zúžení SJM, návrhy na zastavení exekucí, pracovně- právní vztahy, apod.)

Služba nabízí

Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně!

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc a podpora při jednání a komunikaci
  • doprovázení v obtížné a zátěžové situaci (např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.)
  • podpora při jednání s úřady či jinými institucemi (úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, zdravotní pojišťovny, poradna pro drogově závislé, lékař apod.)
  • pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst
  • nácvik modelových situací (přijímací pohovor, společenské vystupování, telefonování apod.)
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • pomoc zorientovat se v sociálním okolí
  • pomoc při zprostředkování kontaktů s odbornými pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)
 2. Sociálně terapeutické činnosti:
  • pomoc při řešení náročných životních situací
  • psychologická pomoc a krátkodobá terapie
  • sociálně-psychologický trénink  trénink se primárně orientuje na nácvik sociálních dovedností, tedy uživatel může vyzkoušet své reakce v různých modelových situacích (řešení konfliktů na pracovišti, jednání na úřadech, vystupování na veřejnosti). Hlavní používanou metodou je aktivní nácvik. Uživatel dostává zpětnou vazbu na své chování a společně s pracovníkem hledá i jiné, vhodnější způsoby reagování v zátěžových situacích, a ty si osvojuje. Dále jsou uživatelé systematicky podporováni např. v respektování pravidel, řádu, dodržování časových harmonogramů apod.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, oddlužení, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí o sociální dávky apod.
  • poskytování informací vedoucích k orientaci v nabídce trhu práce
  • podpora při hledání bydlení
  • základy práce s PC
  • pomoc při sestavování žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče, o osvobození od soudních poplatků
  • vypracovávání individuálních plánů
  • právní poradenství

Cílová skupina

Služba je určena uživatelům všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit.

 • oběti domácího násilí
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Poslání a cíle služby

Poskytujeme lidem v náročné životní situaci radu a podporu.

Cílem služby je:

 • Pomáhat s oddlužením a vést k finanční stabilitě.
 • Zpřístupnit lidem trh práce a trh bydlení.
 • Poskytovat oporu a informace při řešení nepříznivé sociální situace.
 • Pomáhat uplatnit práva v náročných situacích.

Principy

 • diskrétnost
 • bezpečí
 • dobrovolnost
 • respektování volby uživatelů
 • dodržování práv uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • dostupnost informací o službě
 • zásada srozumitelného předávání informací
 • udržování a zvyšování kvality služeb

 • flexibilita – přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatelů v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěv u uživatele (v zařízení, doma)

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí služby, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

Chrudim
 • Telefon: 601 001 056
Aneta Tlapáková, DiS.

Aneta Tlapáková, DiS.

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Monika Novotná

Monika Novotná

pracovnice v sociálních službách, dluhová poradna

Chrudim
Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Chrudim
JUDr. Jana Milotínská

JUDr. Jana Milotínská

právnička

Chrudim