Podpořte nás Navigace Search Facebook

O Centru J. J. Pestalozziho

Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám.
Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života. Sídlo organizace se nachází v okresním městě Chrudimi, svou pomoc směřujeme na kraj Pardubický a Vysočinu.

Cílem všech poskytovaných služeb je řešení akutní krizové situace dětí a mladých lidí v regionu, integrace dlouhodobě institucionalizovaných klientů zpět do společnosti, vytvoření záchytné sítě s nabídkou víceúrovňového systému sociální pomoci pro oběti domácího násilí, právní pomoc všem cílovým klientům a prevence sociálněpatologických jevů.

Videa o společnosti