I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Péče o rodiny v agendě OSPOD

 • Vedoucí služby: Mgr. Lenka Svobodová
 • Tel: 601 001 056
 • E-mail: kc@pestalozzi.cz

O službě

Služba nabízí pomoc dětem a rodinám v databázi Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které nedokáží řešit problémy svými vlastními silami. Jedná se primárně o rodiny v rozvodovém či porozvodovém stádiu, které OSPOD či soud vyhodnotí jako ohrožené. Službu může využívat také rodič, který žije s dítětem sám. Nabízené aktivity doplňují sociální službu krizové pomoci, navazují na činnost OSPOD a pomáhají klientům naplňovat společně stanovené cíle.

Děti jsou v těchto rodinách vystaveny velkému psychickému tlaku a často trpí poruchami chování, spánku i soustředění, ve škole bývají neúspěšné i šikanované.  Mohou se objevovat somatické potíže psychického původu, výukové a výchovné problémy, problémy se sebepřijetím, sebevědomím, apod.

Snahou služby je, aby rodiny uměly samostatně či s mírnou podporou řešit problémy a naplňovat potřeby jednotlivých členů, zejména dětí.


Služba nabízí

 • psychologické poradenství a diagnostika
 • práce s dítětem
 • práce s rodiči
 • poradenství
 • terapeutická pomoc
 • edukace rodičů
 • mediace

Odborný tým tvoří: psycholog, sociální pracovnice, 2x psychoterapeut


Cílová skupina

Rodiny v rozvodovém/rozchodovém či porozvodovém stádiu nebo sám rodič, které OSPOD či soud vyhodnotí jako ohrožené (vztahové problémy, nedostatečně rozvinuté rodičovské kompetence, domácí násilí, závislosti rodičů atd.) a kterým byly s ohledem na zájem dítěte, nařízeny či doporučeny aktivity služby.

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena osobám, jejichž aktuální stav znemožňuje poskytnutí služby.


Dokumenty


Kontakty

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí programu, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Aneta Tlapáková, DiS.

Aneta Tlapáková, DiS.

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Mgr. Alžběta Formanová

Mgr. Alžběta Formanová

psycholožka

PhDr. Pavlína Hlaváčová

PhDr. Pavlína Hlaváčová

psycholožka

Mgr. Kateřina Lenartová

Mgr. Kateřina Lenartová

psycholožka

Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut