PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Azylový dům Chrudim

Tato služba je spolufinancována ESF plus prostřednictvím OPZ plus v rámci projektu:

Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných sociálních služeb na území Pardubického kraje.

 

O službě Azylový dům Chrudim

 • Jste sám/sama s malými dětmi a nacházíte se v tíživé situaci, kterou nejste schopni zvládnout vlastními silami?
 • Setkali jste se s domácím násilím v jakékoli podobě, jste v izolaci, nemáte odvahu odejít a potřebovali byste naši podporu?

Služba nabízí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů:

Sociální poradenství
Doprovázení
Nácvik péče o domácnost
Nácvik vaření a pečení
Finanční hospodaření
Pomoc a podpora při školních aktivitách dětí
Podpora při zvládání výchovy dětí

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

Nácvik sociálních a pracovních dovedností
Výcvikové a výukové semináře
Terapeutická podpora

Pomoc při zajištění stravy

 • Každá ubytovací jednotka je vybavena kuchyňskou linkou se sporákem, lednicí, čímž jsou vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

Poskytnutí ubytování

 • Uživatelé jsou ubytováni v samostatných ubytovacích jednotkách o výměře 2+kk (s vlastním sociálním zařízením), které jsou vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Celková kapacita je 30 lůžek.


Cílová skupina

Služba je poskytována osobám od dosažení zletilosti, maximálně však do 64 let věku:

 • oběti domácího násilí,
 • rodiny s nezletilými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba AD nemůže být poskytována anonymně.


Poslání a cíle služby

Posláním služby Azylový dům v Chrudimi je poskytovat podporu osobám bez rodinného zázemí, v tíživé rodinné či partnerské situaci spojené se ztrátou bydlení tak, aby došlo ke zvýšení jejich soběstačnosti a možnosti uplatnění v samostatném životě.

Cílem služby je poskytnout zázemí pro stabilizaci životní situace a podporu pro udržení či rozvoj základních dovedností směřujících k dosažení bydlení a samostatnosti.

Dílčí cíle:

 • získat samostatné bydlení
 • umět vést vlastní domácnost
 • umět samostatně hospodařit s financemi
 • zvládat péči o své děti
 • umět si poradit v krizové životní situaci
 • orientovat se v systému dostupných služeb
 • zařadit se a udržet se na trhu práce

Zásady:

 • dodržování práv uživatele
 • respektování volby uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • dodržování mlčenlivosti
 • flexibilita pracovníků
 • zajištění bezpečného prostředí a soukromí uživatele


Ceník za službu

Dospělá osoba 170 Kč/den (5.100 Kč/měsíc)
 

Rodiče s dětmi

> každý rodič < 140 Kč/den (4.200 Kč/měsíc)
> každé dítě <  90 Kč/den (2.700 Kč/měsíc)

Dokumenty


Kontakty

Azylový dům - nepřetržitý provoz

Azylový dům - nepřetržitý provoz

Malecká 613, Chrudim
 • Telefon: 725 719 028

Mgr. Klára Křížová

Mgr. Klára Křížová

sociální pracovnice, vedoucí služby

Malecká 613, Chrudim