Podpořte nás Navigace Search Facebook

Azylový dům Chrudim

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

O službě Azylový dům Chrudim

 • Jste sám/sama s malými dětmi a nacházíte se v tíživé situaci, kterou nejste schopni zvládnout vlastními silami?
 • Setkali jste se s domácím násilím v jakékoli podobě, jste v izolaci, nemáte odvahu odejít a potřebovali byste naši podporu?

Služba nabízí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů:

Sociální poradenství
Doprovázení
Nácvik péče o domácnost
Nácvik vaření a pečení
Finanční hospodaření
Pomoc a podpora při školních aktivitách dětí
Podpora při zvládání výchovy dětí

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

Nácvik sociálních a pracovních dovedností
Výcvikové a výukové semináře
Terapeutická podpora

Pomoc při zajištění stravy

 • Každá ubytovací jednotka je vybavena kuchyňskou linkou se sporákem, lednicí, čímž jsou vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

Poskytnutí ubytování

 • Uživatelé jsou ubytováni v samostatných ubytovacích jednotkách o výměře 2+kk (s vlastním sociálním zařízením), které jsou vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Celková kapacita je 30 lůžek.


Cílová skupina

Služba je poskytována osobám od dosažení zletilosti, maximálně však do 64 let věku:

 • oběti domácího násilí,
 • rodiny s nezletilými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba AD nemůže být poskytována anonymně.


Poslání a cíle služby

Posláním služby Azylový dům v Chrudimi je poskytovat podporu osobám bez rodinného zázemí, v tíživé rodinné či partnerské situaci spojené se ztrátou bydlení tak, aby došlo ke zvýšení jejich soběstačnosti a možnosti uplatnění v samostatném životě.

Cílem služby je poskytnout zázemí pro stabilizaci životní situace a podporu pro udržení či rozvoj základních dovedností směřujících k dosažení bydlení a samostatnosti.

Dílčí cíle:

 • získat samostatné bydlení
 • umět vést vlastní domácnost
 • umět samostatně hospodařit s financemi
 • zvládat péči o své děti
 • umět si poradit v krizové životní situaci
 • orientovat se v systému dostupných služeb
 • zařadit se a udržet se na trhu práce

Principy

 • dodržování práv uživatele
 • respektování volby uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • dodržování mlčenlivosti
 • flexibilita pracovníků
 • zajištění bezpečného prostředí a soukromí uživatele


Ceník za službu

Dospělá osoba130 Kč/den (3.900 Kč/měsíc)
 

Rodiče s dětmi

> každý rodič <100 Kč/den (3.000 Kč/měsíc)
> každé dítě < 50 Kč/den (1.500 Kč/měsíc)

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Klára Nägele

Mgr. Klára Nägele

sociální pracovnice, vedoucí služby

Malecká 613, Chrudim
PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

psycholog

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

terapeutka