I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Krizové centrum Svitavy

O službě Krizové centrum

Služba krizová pomoc je určena lidem všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh krize a její naléhavost může být kritériem pro rychlost poskytnutí pomoci.

Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.:

 • úmrtí blízkého člověka
 • přírůstek do rodiny
 • zjištění manželské nevěry
 • uzavření manželství
 • autonehoda
 • výpověď, nezaměstnanost
 • nástup do nového zaměstnání
 • soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu
 • oběť anebo svědek násilí
  pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění
 • závažné zdravotní problémy
  těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození postiženého dítěte, invalidita
 • velké přírodní katastrofy
  požár, povodně, záplavy
 • vážný zdravotní úraz
 • sebevražda osoby blízké, pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého

Nabízené služby poskytuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné a je-li to v zájmu uživatele, tak i anonymní. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, psychologické, právní a sociální poradenství.

Se svými Krizovými centry a nabídkou krizové pomoci se stalo Centrum J. J. Pestalozziho jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů krizové pomoci. Asociace sdružuje organizace a odborníky v této oblasti tak, aby se pomoc lidem v krizových situacích stala maximálně dostupnou a komplexní.


Služba nabízí

 • Krizová intervence
  Jedná se o zpracování krizového stavu uživatele metodou krizové intervence. Ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací.
 • Sociální poradenství
  Uživatelům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).
 • Právní poradenství
  Právník poskytuje právní poradenství v oblasti rodiny, pracovně-právních vztahů, dluhové oblasti apod. Pomáhá sepisovat žádosti o svěření dětí do péče, žádosti o rozvod, pomáhá řešit SJM a jiné.
 • Krátkodobá terapie
  Časově omezená spolupráce zaměřená na zorientování se v náročné životní situaci a její zvládnutí.
 • Psychologická pomoc  
  Pomáhá uživateli zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování uživatelovy situace včetně jejího kontextu. Provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.
 • Speciálně pedagogické poradenství
  Pomáhá a podporuje děti s rizikovými projevy v chování a v sociálním vývoji, poskytuje pomoc a péči také osobám odpovědným za jejich výchovu.
 • Rodinné poradenství 
  Rodinné poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů.
 • Provázení obtížnými rozhovory
  Jedná se o proces, ve kterém nestranný pracovník pomáhá stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí.
 • Zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště
 • Doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb uživatele
  Policie ČR, soudy, městský úřad apod.

Cílová skupina

 • oběti domácího násilí – oběti přímé i nepřímé
 • osoby v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři

Zásady

 • dodržování práv uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • diskrétnost
 • bezpečí
 • dobrovolnost
 • respektování volby uživatelů

 • dostupnost informací o službě
 • zásada srozumitelného předávání informací
 • flexibilita
  Přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatelů v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěvy u uživatele (v zařízení, doma).
 • udržování a zvyšování kvality služeb


Poslání a cíle služby

Krizová pomoc v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.

Cílem krizové pomoci je stabilizovaný uživatel:

 • u něhož bylo sníženo riziko, že se bude jeho krizový stav dále prohlubovat,              
 • který se zorientoval ve své náročné životní situaci,
 • který zvládá běžné nároky každodenního života.

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Irena Valtová

Mgr. Irena Valtová

vedoucí služby, speciální pedagožka, terapeutka

Milady Horákové 10, Svitavy 568 02