Podpořte nás Navigace Search Facebook

Krizové centrum Svitavy

O službě Krizové centrum

Služba krizová pomoc je určena lidem všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh krize a její naléhavost může být kritériem pro rychlost poskytnutí pomoci.

Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.:

  • úmrtí blízkého člověka
  • přírůstek do rodiny
  • zjištění manželské nevěry
  • uzavření manželství
  • autonehoda
  • výpověď, nezaměstnanost
  • nástup do nového zaměstnání
  • soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu
  • oběť anebo svědek násilí
    pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění
  • závažné zdravotní problémy
    těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození postiženého dítěte, invalidita
  • velké přírodní katastrofy
    požár, povodně, záplavy
  • vážný zdravotní úraz
  • sebevražda osoby blízké, pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého

Nabízené služby poskytuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné a je-li to v zájmu uživatele, tak i anonymní. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, psychologické, právní a sociální poradenství.

Se svými Krizovými centry a nabídkou krizové pomoci se stalo Centrum J. J. Pestalozziho jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů krizové pomoci. Asociace sdružuje organizace a odborníky v této oblasti tak, aby se pomoc lidem v krizových situacích stala maximálně dostupnou a komplexní.


Služba nabízí

  • Krizová intervence
    Jedná se o zpracování krizového stavu uživatele metodou krizové intervence. Ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací.
  • Sociální poradenství
    Uživatelům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).
  • Právní poradenství
    Právník poskytuje právní poradenství v oblasti rodiny, pracovně-právních vztahů, obchodování, apod. Pomáhá sepisovat žádosti o svěření dětí do péče, žádosti o rozvod, pomáhá řešit SJM a jiné.
  • Psychoterapie
    Jedná se o zvláštní druh psychologické intervence, která působí na duševní život a chování člověka tak, že navozuje žádoucí změny a tím podporuje úzdravu jedince.
  • Psychologická pomoc  
    Pomáhá uživateli zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování uživatelovy situace včetně jejího kontextu. Provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.
  • Speciálně pedagogické poradenství
    Pomáhá a podporuje děti s rizikovými projevy v chování a v sociálním vývoji, poskytuje pomoc a péči také osobám odpovědným za jejich výchovu.
  • Rodinné poradenství 
    Rodinné poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů.
  • Provázení obtížnými rozhovory
    Jedná se o proces, ve kterém nestranný pracovník pomáhá stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí.
  • Zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště
  • Doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb uživatele
    Policie ČR, soudy, městský úřad apod.

Cílová skupina

  • oběti domácího násilí – oběti přímé i nepřímé
  • osoby v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena osobám, jejichž aktuální stav znemožňuje poskytnutí služby.


Poslání a cíle služby

Poslání krizové pomoci

Krizová pomoc v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.

Cíl služby

Obecným cílem je okamžitá pomoc v řešení problémů u osob, které se nacházejí v situaci ohrožení života nebo zdraví, či v nepříznivé životní situaci, kterou nedovedou momentálně řešit vlastními silami.


Zásady

  • dodržování práv uživatele
  • individuální přístup k uživateli
  • diskrétnost
  • bezpečí
  • dobrovolnost
  • respektování volby uživatelů

  • dostupnost informací o službě
  • zásada srozumitelného předávání informací
  • flexibilita
    Přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatelů v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěvy u uživatele (v zařízení, doma).
  • udržování a zvyšování kvality služeb


Dokumenty


Kontakty

Mgr. Irena Valtová

Mgr. Irena Valtová

vedoucí služby, speciální pedagožka

Milady Horákové 10, Svitavy 568 02