Podpořte nás Navigace Search Facebook

Historie Centra J. J. Pestalozziho

Historie naší organizace se píše již od roku 1992. Současná obecně prospěšná společnost jako nástupnická organizace měla několik významných předchůdců:

 1. Nadace Návrat, r. 1992 – 1994

  Organizace byla založena v roce 1992 pod názvem Návrat. Jednalo se o nadaci, která byla evidována u Okresního úřadu v Chrudimi, č.j. 3/92 ze dne 30. 6. 1992.

  tajemník nadace: Eliška Ročňáková

  ředitel nadace: Mgr. Oldřich Milt

 2. Nadace J. J. Pestalozziho, r. 1994 – 1999

  V roce 1994 rozhodla správní rada o změně názvu nadace.

  Nová organizace s názvem Nadace J. J. Pestalozziho, nadace na záchranu ohrožených dětí, byla zaregistrována u Okresního úřadu v Chrudimi pod č.j. 2/94 ze dne 1. 2. 1994. Správní rada byla složena v těchto letech z významných představitelů regionálních firem a pedegogických pracovníků.

  Předseda správní rady: Mgr. Oldřich Milt

 3. Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., od r. 1999 dosud

  V roce 1999 došlo dle nového zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, k transformaci Nadace J. J. Pestalozziho.

  Nová organizace s názvem Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. byla zaregistrována u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. 0, vložka 50, ze dne 30.3.1999.

HISTORIE PROJEKTŮ

Za dobu existence organizace vznikla řada projektů, které ve svém období měly velký význam a mimořádnou odezvu. Z těch nejvýznamnějších projektů uvádíme:

 • Zámecké slavnosti  (r. 1992 – 1998)
  Kulturní a společenská akce, která se konala za účasti Milana Uhde, předsedy Parlamentu ČR, Ivana Pilipa, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Drahoslavy Bartoškové, poslankyně Parlamentu ČR, Ondřeje Kudrnáče, přednosty Okresního úřadu Chrudim a dalších významných osobností. .
 • Celostátní setkání dětí bez domova (r. 1996 – 1998)
  Celostátní setkání dětí z dětských domovů a výchovných ústavů; sportovní a kulturní programy.
 • Mistrovství ČR v kopané a vybíjené dětí s nařízenou ústavní výchovou (r. 1996 – 1998)
 • Dům na půl cesty Hrochův Týnec 
  V roce 1996 byl v Hrochově Týnci otevřen první dům na půl cesty v České republice.
  V roce 2000 byl v Hrochově Týnci otevřen druhý dům na půl cesty.
  V roce 2001 byl v Hrochově Týnci otevřen třetí dům na půl cesty.
  V roce 2008 přestavba DPC v Hrochově Týnci, vznik nové konzultační místnosti.
 • Olympiáda výchovných ústavů 
 • Koncert proti drogám (r. 1996 – 1998)
  Kulturní a společenská akce za účasti tehdejších špiček populární hudby – Olympik, YO YO Band, Petr Novák a další.
 • Romská abeceda (r. 2000)
 • Dětské krizové centrum  (r. 2001)
  Vznik nové služby určené dětským klientům.
 • Jupiter (r. 2004)
  Pomoc obětem domácího násilí v Chrudimi.
 • Dům na půl cesty Havlíčkův Brod
  V roce 2004 začíná nově i v Havlíčkově Brodě fungovat pobytová služba pro děti odcházející z dětských domovů v době zletilosti.
  V roce 2009 nákup nového bytu. Služba je nyní poskytována ve dvou bytech o dispozici 3+1.
 • Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou (r. 2005)
  Příprava dětí v dětských domovech v době osamostatňování. Podpořeno z PHARE EU.
 • Ambulantní péče (r. 2006)
  Služba primárně zaměřená na problematiku dluhů. Podpořeno ze SROP EU
 • Komplexní péče o oběti domácího násilí  (r. 2007)
  Navázání na projekt Jupiter – rozšíření o pomoc svědkům a pachatelům domácího násilí. Podpořeno v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska.
 • Krizové centrum Svitavy (r. 2010)
  Podpora lidem v krizi je nově nabízena ve Svitavách. Podpoře­no z IP Pardubického kraje.
 • Azylový dům (r. 2013)
  Nabídka pomoci neúplným rodinám a obětem domácího násilí.
 • Asistovaný kontakt (r. 2014)
  Ojedinělá služba v Pardubickém kraji, která pomáhá navázat vazby mezi dětmi a jejich rodiči po rozvodu.
 • Cena kvality v sociální péči
  V roce 2009 obsadila 1. místo v péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením služba Dům na půl cesty Hrochův Týnec .
  V roce 2018 obsadila 1. místo – cenu kvality v sociální péči služba Poradenské centrum pro děti a mládež.