Podpořte nás Navigace Search Facebook

Krizové centrum Žamberk

Název projektu: Podpora rodin v agendě OSPOD včetně Asistovaného kontaktu
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009819
Období realizace projektu: 1.1.2019-31.12.2021
Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

O službě Krizové centrum

Služba krizová pomoc je určena lidem všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh krize a její naléhavost může být kritériem pro rychlost poskytnutí pomoci.

Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.:

 • úmrtí blízkého člověka
 • přírůstek do rodiny
 • zjištění manželské nevěry
 • uzavření manželství
 • autonehoda
 • výpověď, nezaměstnanost
 • nástup do nového zaměstnání
 • soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu
 • oběť anebo svědek násilí
  pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění
 • závažné zdravotní problémy
  těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození postiženého dítěte, invalidita
 • velké přírodní katastrofy
  požár, povodně, záplavy
 • vážný zdravotní úraz
 • sebevražda osoby blízké, pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého

Nabízené služby poskytuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné a je-li to v zájmu uživatele, tak i anonymní. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, psychologické a sociální poradenství.


Služba nabízí

 • Krizovou intervenci
  Okamžitá podpora při zvládání náročných životních situací, které pro Vás představují neúnosnou zátěž. Jsou zahlcující svou silou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací.
 • Sociální poradenství
  Pomůže Vám při řešení osobních, sociálních nebo psychologických problémů a obtíží zejména v oblasti rodiny, pracovně-právních vztahů, občanského soužití. Nabízí pomoc při sepisování žádostí o svěření dětí do péče, žádostí o rozvod, při řešení společného jmění manželů atd.
 • Psychoterapii a psychologické poradenství
  Pomůže Vám zorientovat se v problému. Vede k navození žádoucí změny v myšlení, prožívání a chování.
 • Psychologickou diagnostiku 
  Jedná se o standardizovaný způsob vyšetření, který zjišťuje povahu a původ potíží. Volí se nebo kombinují klinické či testové metody, dle typu problému.

Cílová skupina

Osoby v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři.

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena osobám, jejichž aktuální stav znemožňuje poskytnutí služby.


Poslání a cíle služby

Krizová pomoc v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu, a vyžaduje bezodkladné řešení.

Cílem je okamžitá pomoc v řešení problémů u osob, které se nacházejí v situaci ohrožení života nebo zdraví, či v nepříznivé životní situaci, kterou nedovedou momentálně řešit vlastními silami.

Krátkodobé cíle

 • zklidnění uživatele
  došlo ke snížení napětí
 • vytvoření krátkodobého plánu pro bezprostřední budoucnost
  uživatel má plán na nejbližší hodiny a dny

Střednědobé cíle

 • stabilizace stavu uživatele v krizové situaci
  uživatel nalezl stabilitu a rovnováhu
 • uživatel má náhled na situaci, v které se nachází
  situace je pro uživatele přehledná, rozumí jí
 • zplnomocnění uživatele k dalšímu řešení své situace
  uživatel je aktivní v dalším řešení své situace, využívá vlastních zdrojů, vyhledává návaznou pomoc a podporu


Principy

 • dodržování práv uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • diskrétnost
 • bezpečí
 • dobrovolnost
 • respektování volby uživatelů
 • dostupnost informací o službě
 • zásada srozumitelného předávání informací
 • flexibilita
  Přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatele v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěv u uživatele (v zařízení, doma).
 • udržování a zvyšování kvality služeb

Dokumenty


Kontakty