PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Odborné sociální poradenství

O službě Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatnou, nezávislou a odbornou pomoc formou telefonického, e-mailového či osobního poradenství v oblasti sociálně-právní. Poradenství poskytuje přesné a věcně správné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti.

Dále nabízíme individuální i skupinové sociálně-terapeutické činnosti, v případě potřeby pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V případě Vašeho zájmu můžete vystupovat anonymně.

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

 • dluhy, exekuce a oddlužení
 • problémy s bydlením a nezaměstnaností
 • trestná činnost (oběti i pachatelé)

 • vztahové problémy
 • výchovné problémy
 • domácí násilí

 • další problémy z oblasti práva (rozvody, svěření dětí do péče, majetkové vypořádání, zúžení SJM, návrhy na zastavení exekucí, pracovně- právní vztahy, apod.)

Služba nabízí

Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně!

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc a podpora při jednání a komunikaci
  • doprovázení v obtížné a zátěžové situaci (např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.)
  • podpora při jednání s úřady či jinými institucemi (úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, zdravotní pojišťovny, poradna pro drogově závislé, lékař apod.)
  • pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst
  • nácvik modelových situací (přijímací pohovor, společenské vystupování, telefonování apod.)
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • pomoc zorientovat se v sociálním okolí
  • pomoc při zprostředkování kontaktů s odbornými pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)
 2. Sociálně terapeutické činnosti:
  • pomoc při řešení náročných životních situací
  • psychologická pomoc a krátkodobá terapie
  • sociálně-psychologický trénink  trénink se primárně orientuje na nácvik sociálních dovedností, tedy uživatel může vyzkoušet své reakce v různých modelových situacích (řešení konfliktů na pracovišti, jednání na úřadech, vystupování na veřejnosti). Hlavní používanou metodou je aktivní nácvik. Uživatel dostává zpětnou vazbu na své chování a společně s pracovníkem hledá i jiné, vhodnější způsoby reagování v zátěžových situacích, a ty si osvojuje. Dále jsou uživatelé systematicky podporováni např. v respektování pravidel, řádu, dodržování časových harmonogramů apod.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, oddlužení, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí o sociální dávky apod.
  • poskytování informací vedoucích k orientaci v nabídce trhu práce
  • podpora při hledání bydlení
  • základy práce s PC
  • pomoc při sestavování žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče, o osvobození od soudních poplatků
  • vypracovávání individuálních plánů
  • právní poradenství

Cílová skupina

Služba je určena uživatelům všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit.

 • oběti domácího násilí
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Poslání a cíle služby

Posláním Odborného sociálního poradenství Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s. je nabídnout jednotlivcům, párům a rodinám diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému a při překonávání bariér.

Cílem služby je:

 • udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti osob s cílem dosáhnout větší samostatnosti a nezávislosti;
 • poskytnout podporu a potřebné informace při řešení nepříznivé situace;
 • pomoci zvládnout sociální a právní situaci;
 • stabilizovat psychický stav;
 • zvýšit schopnost osob řešit situaci a zapojit do řešení blízké okolí;
 • poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.

Principy

 • diskrétnost
 • bezpečí
 • dobrovolnost
 • respektování volby uživatelů
 • dodržování práv uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • dostupnost informací o službě
 • zásada srozumitelného předávání informací
 • udržování a zvyšování kvality služeb

 • flexibilita – přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatelů v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěv u uživatele (v zařízení, doma)

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí služby, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

Chrudim
 • Telefon: 601 001 056
Viktorie Kovářová, DiS.

Viktorie Kovářová, DiS.

sociální pracovnice

Monika Novotná

Monika Novotná

pracovnice v sociálních službách, dluhová poradna

Chrudim
Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Chrudim
Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Chrudim
Mgr. Alžběta Formanová

Mgr. Alžběta Formanová

psycholožka

JUDr. Jana Milotínská

JUDr. Jana Milotínská

právnička

Chrudim

Mgr. Irena Valtová

Mgr. Irena Valtová

vedoucí služby, speciální pedagožka, terapeutka

Milady Horákové 10, Svitavy