I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Psychosociální minivýcvik 5: Řešení konfliktů

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

 Konfliktem se rozumí spor dvou protichůdných sil – chování, postojů, potřeb, pocitů, přesvědčení, názorů nebo cílů. Za jeho vznikem stojí určitý rozpor, který vyvolává vnitřní napětí a stres.

Konflikt je běžnou součástí našeho života. Čím jsou vztahy mezi konfliktními stranami užší, tím intenzivnější se může konflikt stát. Konfliktů se často obáváme, protože si nemusíme být jisti v jejich zvládání. Chceme jich mít co možná nejméně, a proto do nich raději nevstupujeme.

Jak úspěšně zvládat řešení konfliktů?

Využívejte tzv. principiální vyjednávání:

 1. Řešte postupně
  –  Oddělte lidi a problém.
  –  Zaměřte se na zájmy a ne na pozice.
  –  Vytvořte alternativy a postupy řešení.
 2. Dbejte na to, aby se výsledek shodoval se zásadami dobrého řešení konfliktu
  –  Přináší zisky všem účastníkům.
  – Je reálné a uskutečnitelné.
  – Je přijatelné pro obě strany.
  – Předchází opakovanému objevení se konfliktu. To znamená, že je konkrétní. Říká, co, kdo, kdy, jak. Nezapomeňte na to, co když ne, mějte připravené „opravné“ prostředky.
  – Pracujte se zachováním rovnováhy (zúčastněné strany konfliktu se podílejí na jeho zvládnutí, pro ukončení konfliktu něco vykonají, je to řešení společné).
 3. Jednejte
  –  Řešení konfliktu diskusí mezi účastníky.
  –  Strany konfliktu berou proces i jeho výsledek do svých rukou.
  –  Lze očekávat výsledek, s nímž budou spokojeny obě strany.

Jak řešíte konflikt právě Vy? Zkuste si jednoduchý test a zjistěte, jakým způsobem řešíte konflikty nejčastěji.

 

 Mgr. Lenka Svobodová
vedoucí KC Chrudim