I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Devět nadšenců pomohlo změnit životní příběh 22 000 lidí

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Psal se rok 1992, kdy se devět nadšenců rozhodlo, že tehdejší zařízení ústavní výchovy v Hrochově Týnci nenabízí vše nezbytné pro úspěšný životní start dětí, které v tomto zařízení bydlely. Tehdy se tito dobrovolníci rozhodli rozjet nový projekt, který o pár let později vyústil ve vznik prvního Domu na půl cesty v České republice. Ten měl mladistvým pomoci při přechodu z ústavních zařízení do dospělého života tak, aby měli šanci postavit se na vlastní nohy, zařadit se na trh práce, mít kvalitní vztahy, a žili životy, které jim přináší radost. A to byl jen začátek.

Od té doby se naše nezisková organizace významně rozrostla. Dnes našich 11 registrovaných služeb v 5 městech v Pardubickém kraji a na Vysočině pokrývá 76 odborníků. Jedná se o sociální pracovníky, psychoterapeuty, psychology, právníky a řadu dalších. Každý z nich vykonává svou práci odborně, s obrovskou chutí pomáhat i touhou po dalším vzdělávání.

Počet klientů se v našich ambulantních službách neustále zvyšuje, v roce 2021 vystoupl na rekordních 2279, s nimiž naši odborníci v tomto roce absolvovali 17 949 konzultací. Přes nesnáze, které nám všem přinesla a stále přináší důsledky pandemie, válka a s ní spojená energetická krize, máme mnoho plánů do budoucna. Chceme i nadále stavět na dosavadních hodnotách odbornosti, spolehlivosti, komplexnosti, hospodárnosti, preciznosti a pokoře.

A jaké ty vize jsou?

  • V důsledku nárůstu počtu klientů, navýšit úvazky odborných pracovníků v krizových centrech.
  • Pokračovat v poskytování kvalitních služeb a adekvátně reagovat na aktuální potřeby klientů.
  • Expandovat do dalších krajů ČR.
  • Získat větší finanční nezávislost na dotačním systému.
  • Navazovat další efektivní a synergická partnerství.
  • Inovovat nástroje a procesy pro udržení know-how.

Abychom mohli naše vize a plány realizovat, potřebujeme podporu stejně tak jako ji potřebují naši klienti. Staňte se členy našeho klubu dárců a zařaďte se do komunity, která není lhostejná ke svému okolí.

Více o entuziasmu a začátcích našeho Centra si můžete přečíst v rozhovoru s ředitelem Centra J. J. Pestalozziho, PaedDr. Pavlem Tvrdíkem, v Pestalozzi Times, které vyšly k 30. výročí založení naší organizace! Neopomeňte rovněž ekonomickou část novin, rubriku z regionu, personální a sportovní okénko nebo informace o vaší budoucnosti pro další měsíce. V neposlední řadě si také můžete přečíst o tom, kdo a proč nás podporuje a proč je pro nás podpora každého z vás nesmírně důležitá.