I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Podklady k oddlužení

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Již od roku 2011 zpracováváme pro klienty podklady k oddlužení, které směrujeme k příslušnému krajskému soudu. Ne vždy mají klienti jasno ve formě podkladů, které požaduje soud, a proto přináším stručný popis:

Především je třeba soudu prokázat, že je klient dlužníkem u více jak dvou různých věřitelů. Toto může klient předložit buď ve formě písemné či e-mailové komunikace s věřitelem, s vymáhací společností nebo exekutorem (dopis s výzvou k zaplacení či nařízení exekuce).

Další možností je výpis exekucí od příslušného soudu, tzv. lustrace. O tu si může klient požádat buď písemnou formou, nebo elektronicky pokud má datovou schránku.

Soud dále požaduje předložení finanční situace – tedy příjmy za posledních 12 měsíců. Záleží, o jaké příjmy jde u konkrétního klienta – může se jednat o výplatní pásky a pracovní smlouvy u zaměstnance, potvrzení o vyplacení starobního či invalidního důchodu nebo daňové přiznání. V některých případech je možné předložit i příjem formou vydaných faktur u fyzických osob – podnikatelů, které daňové přiznání nepodávají. Zde však je nutné upozornit, že se jedná o příjem bez zákonných odečtů.

Ostatní podklady jsou již odvislé od konkrétní situace dlužníka. Může se jednat o tyto listiny:

  • oddací list při společném návrhu manželů
  • rozsudek opatrovnického soudu o upravených poměrech vůči nezletilému potomkovi
  • potvrzení o studiu u zletilého potomka atd.

Posledním důležitým podkladem, který soud vyžaduje je výpis z rejstříku trestů – i ten je možné si nechat vyhotovit na počkání na České poště nebo elektronicky datovou schránkou.
Není nutné, aby si klient vše zapamatoval, jsme zde proto, abychom klientovi pomohli se zajištěním a kompletací podkladů směřujících ke zpracování insolvenčního návrhu, který bude způsobilý pro podání soudu a jeho povolení.

Můžete se na nás obrátit osobně, telefonicky či jinou možnou elektronickou cestou.

 

Mgr. Soňa Hochová
právnička OSP Chrudim, Svitavy