Podpořte nás Navigace Search Facebook

Naše Centrum patří mezi největší neziskové organizace v Pardubickém kraji

Naše Centrum patří mezi největší neziskové organizace v Pardubickém kraji

Foto: Gabriela Valentová

O naše klienty se stará celkem 80 zaměstnanců v 9 službách a v 5 městech

O naše klienty se stará celkem 80 zaměstnanců v 9 službách a v 5 městech

Foto: Gabriela Valentová

Jsme s Vámi již 30 let

Jsme s Vámi již 30 let

Foto: Gabriela Valentová

Nestátní nezisková organizace, která poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám.

Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života. Organizace má své sídlo v okresním městě Chrudimi. Svou pomoc směřujeme na kraj Pardubický a Vysočinu.

Více o centruRozcestník služeb a projektů
  
  
  • 12. srpna 2022
 
 
 
  • Občas se můžeme v různých médiích a nejenom psychologické literatuře, setkat s pojmem přenos. Co si pod tímto pojmem ale laik může představit? Přenosem rozumíme situaci, kdy osoba přenáší své minulé zkušenosti, vztahy, city a neuvědomovaná očekávání na jinou osobu (Hartl, Hartlová, 2009). V tu chvíli se snažíme v podstatě znovu odehrát nějaký minulý vztah nebo zkušenost. Člověk jako dítě…

 

 

» aktuality z Centra J. J. Pestalozziho