I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Zúčastnili jsme se konference „Změna OSPODu odspodu“

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Minulý týden jsme se účastnili konference „Změna OSPODu odspodu“, která se konala v Kongresovém centru v Pardubicích. Účastnili se jí nejen zástupci OSPOD z různých krajů ČR, ale také zástupce OSPOD Amsterodam. Právě z Amsterodamu projekt čerpal inspiraci v rámci změny přístupů bez změn zákonů.

U vybraných OSPOD již ke změnám dochází a pro nás toto setkání znamenalo přínos v podobě nových přístupů při přímé práci s rodinou.

Mgr. Klára Křížová
vedoucí AD Chrudim