I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Instagram Facebook

Životní minimum v roce 2022

/ Archiv aktualit

První čtvrtletí roku 2022 je mimo jiné spojeno s nárůstem cen v téměř všech oblastech. Především se pak jedná o nárůst cen v oblasti energií. V reakci na to vláda rozhodla o zvýšení životního minima. Víme však vůbec, co životní minimum je a co všechno jeho výše ovlivňuje?

Výše životního minima přímo navyšuje dvě sociální dávky a dalších šest ovlivní. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Je stanovena v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Pro jednotlivce bylo doposud stanoveno částkou 3860 Kč, od 1. dubna 2022 se zvyšuje o 10%, tedy na 4250 Kč.  Pro dospělé a děti v rodině je navýšení o něco nižší.

Navýšení životního minima zvýší přímo příspěvky při pěstounské péči a příspěvky na živobytí. U mimořádné okamžité pomoci a u příspěvku na zvláštní pomůcku dojde díky zvýšení životního minima k navýšení limitu pro čerpání. U čtyř dávek dojde k navýšení okruhu lidí, kteří na pomoc dosáhnou. Jedná se o doplatek na bydlení, porodné, přídavek na dítě a příspěvek na péči.

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu základních životních potřeb. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, hygieny apod. Dostávat jej mohou lidé, kterým po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nezbyde na živobytí. Je vyplácen opakovaně, přičemž posouzení nároku na něj je individuální.

Příspěvek při pěstounské péči je nová dávka, kterou pobírají lidé, kteří poskytují dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, tedy tehdy pokud o dítě pečuje osoba příbuzná nebo blízká (např. babička, dědeček, teta, strýc, zletilý sourozenec apod.).  Výše příspěvku se odvíjí od počtu dětí (platí pravidlo „čím více, tím méně“) v pěstounské péči a činí 1,8 nebo 2,3 až 5,5 násobek životního minima.

K navýšení limitu pro čerpání dochází u mimořádné okamžité pomoci (dále MOP) a u příspěvku na zvláštní pomůcku. MOP je nenárokovou dávkou, která je poskytována osobám, jež se nacházejí v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru a jež je třeba řešit bezodkladně. Jedná se o situace hrozby vážné újmy zdraví, mimořádné události, jednorázového výdaje aj. Její výše je posuzována individuálně a maximum činí 15 násobek životního minima, od 1. dubna 2022 tedy max. 63 690 Kč.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku mají lidé s těžkým fyzickým postižením. Maximální výše je stanovena na 8 resp. 12 násobek životního minima, kdy je zpravidla požadována spoluúčast. Jedná se např. o příspěvek na nákup motorového vozidla, kompenzační pomůcky aj.

K rozšíření okruhu lidí, kteří budou mít na dávku nárok, dojde u přídavku na dítě. Jedná se o dávku státní sociální podpory, která je vyplácena opakovaně. Může jej dostat rodina, jejíž rozhodný příjem je nižší než 3,4 násobek částky životního minima rodiny. Jeho výše je stanovena na 630 Kč do 6 let věku dítěte, 770 Kč od 6 do 15 let věku dítěte a 880 Kč od 15 do 26 let nezaopatřeného dítěte.

Více lidí dosáhne také na porodné. Jde o jednorázovou dávku, na níž vzniká nárok dnem narození dítěte nebo jeho převzetím do trvalé péče do jednoho roku od narození. Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Podmínkou je, že rozhodný příjem rodiny není vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Dalším dávkou, kterou ovlivňuje výše životního minima, je příspěvek na péči. Ten je poskytován lidem, kteří jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na péči jiné fyzické osoby. Změna od 1. dubna 2022 je v tom, že pokud je příjem oprávněného člověka a lidí s ním posuzovaných nižší než dvojnásobek částky životního minima, může být příspěvek na péči zvýšen o 2000 Kč pro děti do 18 let.

Zvýšení životního minima také rozšíří počet lidí, kteří dosáhnou na doplatek na bydlení. Dostávají jej lidé, kteří již pobírají příspěvek na bydlení, ale ten nestačí na úhradu jejich nákladů s bydlením spojených. Účelem doplatku na bydlení je vyrovnání těchto nákladů v případě žadatele, který není ani přes maximálně úsporný způsob života schopen tyto náklady hradit z vlastních zdrojů.

Výše životního minima však nemá vliv jen na výši některých dávek, navýšení limitu pro čerpání nebo okruh osob, které na ně dosáhnou, ale také dochází ke zvýšení tzv. nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka označuje obnos financí, který nemůže být exekutory srážen dlužníkům ze mzdy. Jedná se i o ty v exekuci, kteří vyživují děti a jiné osoby. Zvýšením životního minima tedy dochází i ke zvýšení nezabavitelné částky.

Pokud se potřebujete poradit ohledně příspěvků a dávek, můžete se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

Mgr. Pavel Marčík
sociální pracovník KC Žamberk

Zdroje:

  1. https://www.mpsv.cz/
  2. https://www.uradprace.cz/web/cz/urad-prace-cr
  3. https://zpravy.aktualne.cz/finance/vyssi-zivotnimu-minimum-zmeni-osm-davek-na-pomoc-od-statu-do/r~c7383270b02d11ecbdb0ac1f6b220ee8/v~sl:ff8f6ece2c081b79a978cefb9bd9b01e/
  4. https://www.kurzy.cz/kalkulacka/zivotni-minimum/