I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Instagram Facebook

Život v Azylovém domě Chrudim v roce 2021

/ Archiv aktualit

Život v azylovém domě v číslech

Azylový dům Chrudim (dále jen AD) již druhý rok po sobě přijal a poskytl střechu nad hlavou a zázemí největšímu počtu osob od svého založení v roce 2012. V roce 2021 jsme tak v rámci AD pomohli 83 klientům, z čehož bylo 51 dětí.

Z pohledu sociálního začleňování můžeme hovořit o úspěchu, neboť klientům se podařilo v celých 78 % případů odejít buď do vlastního bydlení, anebo obnovit narušené vazby v původní rodině, kam se vraceli.

 

Život v azylovém domě z pohledu klientů

Klienti přicházeli řešit nejvíce následující oblasti svého života:

  • nevyhovující bytovou situaci a získání samostatného bydlení,
  • finanční hospodaření – řešení rodinného rozpočtu či úspor, sociální dávky,
  • péče o děti – individuální rozvoj dětí ve spolupráci s pedagogem (v souvislosti s covid-19 mimo jiné i podpora při distanční výuce),
  • zařazení či udržení se na trhu práce,
  • zprostředkování terapeutických služeb v Krizovém centru Chrudim, např. zpracování zažitých traumat, selhávání rodičovské role aj.

 

Život azylového domu v aktivitách

Klientům jsme dle aktuálních možností v souvislosti s vládními nařízeními připravovali jak individuální, tak skupinové aktivity. Uskutečnily se např.:

  • semináře Efektivního rodičovství,
  • aktivita Rodiče s dětmi (smysluplné trávení volného času – opékání buřtů na zahradě AD, sběr šípku a výroba sirupu, zábavné hry, přednáška První pomoci, zdobení vánočního stromku, pečení cukroví atd.),
  • mytí oken a shrabávání listí – společnými silami udržujeme objekt stále ve velmi dobrém stavu.

Zájem o službu narůstal tento rok ze strany obětí domácího násilí, kdy jsme intenzivně spolupracovali s Policií ČR, Intervenčním centrem či OSPOD. Zázemí u nás také nalezly osoby trpící duševní poruchou a z naší strany nechyběla ani v této oblasti spolupráce s dalšími organizacemi zajišťujícími specifickou pomoc, např. Péčí o duševní zdraví.

Fotky z různých aktivit a akcí naleznete na naší facebookové stránce Azylový dům Chrudim.

 


 

Zažíváte náročnou životní situaci a ocitli jste se na ni sami s dětmi? Procházíte si jakoukoliv formou domácího násilí? Bojíte se, že byste mohli přijít o své dítě? Potřebujete podporu jak pro sebe, tak pro své ratolesti? Neváhejte se na nás obrátit pro pomoc a podporu, jsme tu pro Vás! 

Mgr. Klára Křížová
vedoucí AD Chrudim