I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Získali jsme finanční podporu na projekt "Neutíkej, dá se to řešit"

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

I v letošním roce jsme se přihlásili do Burzy filantropie pro okres Ústí nad Orlicí s naším projektem NEUTÍKEJ – DÁ SE TO ŘEŠIT. Vzhledem k nedostatku odborné psychologické pomoci pro děti a adolescenty a dlouhých čekacích lhůt je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu.

Úkolem projektu je zmírnit a bezpečně zpracovat negativní emoce – smutek, strach, vztek, zármutek, osamělost, ponížení, prázdnotu atd. Jedná se o pocity, které jsou spojené se stresujícími situacemi, které děti v běžném životě prožívají. Následky vystavení dítěte dlouhodobému stresu, se kterým si neumí poradit, může mít za následek např. psychické potíže různého druhu, vytvoření si pokřivených životních hodnot a negativních vzorců chování, rizikové využívání volného času. Klíčovou součástí pomoci dětem je také spolupráce s rodiči, kteří si často nemusí uvědomovat emoce, které jejich děti prožívají, což může vést k dalšímu prohlubování obtíží dětí.

Donátory jsme byli vybráni pro prezentaci našeho projektu dne 14. 9. 2022 v Ústí nad Orlicí a získali jsme celkem 42.000 Kč, za což všem, kteří na projekt přispěli, velmi děkujeme. 

 

 Mgr. Sabina Hortlíková
vedoucí KC Žamberk