I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Zapojili jsme se do akce "Krabice od bot"

/ Archiv aktualit

Do charitativní akce Krabice od bot, kterou zaštiťuje Diakonie Českobratrské církve evangelické se zapojily také pracovnice Krizového centra ve Svitavách.  Sběrné místo a samotnou organizaci sbírky zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ ve Svitavách.

Krabice s dárky od nás potěší tentokrát osaměle žijící seniory ve městě a blízkém okolí. Seniory totiž vnímáme jako nejohroženější lidský druh, jsou ohrožení sociálním vyloučením daleko více než mladší lidé.

Bariéra mezi seniory a mladými lidmi roste v podobě vzájemného nedorozumění, které má někdy až agresivní projevy. Často se bohužel stává, že ani tehdy se senior neobrátí na nikoho s žádostí o pomoc. Tato situace se bohužel zhoršuje, což vidíme každým dnem v naší práci. Také fyzická zdatnost s věkem klesá, přibývají chronické nemoci a řada starších lidí tak zůstává izolována doma v bytě.

Věříme, že naše dárky budou pro vytipované seniory milým potěšením a zpříjemní jim tak čas Vánoc.

Mgr. Irena Valtová