I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Výbor dobré vůle podporuje děti při přechodu do samostatného života

/ Aktuality

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je jedním z donátorů podporujících děti, které vyrůstají mimo vlastní rodinu a potřebují zvláštní péči při přechodu do samostatného života. Tato nadace opakovaně poskytla finanční prostředky na podporu aktivit našeho Poradenského centra, které se věnuje právě těmto dětem.

Děti vychovávané mimo rodinné prostředí čelí mnoha výzvám při přípravě na samostatný život. Zatímco jejich vrstevníci z běžných rodin se postupně učí důležité dovednosti od svých rodičů, tyto děti často takovou podporu nemají. Kromě toho nesou na svých bedrech tíži traumatu, které vyžaduje terapeutickou péči.

Tým Poradenského centra se již 19 let věnuje právě těmto dětem a jejich potřebám. Skrze terapii, poradenství a dlouhodobou podporu se jim snaží poskytnout potřebný základ pro úspěšný přechod do dospělosti.

“Snažíme se tyto děti připravit na život, ve kterém budou schopny uspět a být soběstačné,” říká Radim Sedláček, vedoucí Poradenského centra. “Je velmi důležité, že máme podporu organizací jako je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která nám umožňuje pokračovat v naší práci a poskytovat dětem šanci na lepší budoucnost.”

Každá finanční či materiální pomoc přináší do života těchto dětí naději a cestu k úspěšnému a plnohodnotnému životu. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a další donátoři tak hrají klíčovou roli v podpoře těch, kteří to nejvíce potřebují.