I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Instagram Facebook

Souhrn důležitých novinek v oblasti státní soc. podpory a hmotné nouze pro rok 2023

/ Archiv aktualit

S příchodem nového roku 2023 přišla v platnost řada legislativních novinek, které jsou reakcí na současnou situaci. Hlavně co se týče vysokých cen energií a uprchlické krize spojené s válkou na Ukrajině. Prioritou však zůstává podpora českých rodin. Novinky se především týkají státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

Státní sociální podpora

Zvýšení přídavku na dítě

Přídavky na dítě se zvyšují o 200 Kč ve všech věkových kategoriích a v obou výměrách. Cílem je finančně podpořit rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima.

Příspěvek na bydlení

Jednou z nejdůležitějších dávek, která v současné době pomáhá nejen rodinám při rostoucích cenách energií je příspěvek na bydlení.

Od ledna 2023 nemusí příjemci příspěvku na bydlení, pro pokračovaní jeho výplaty, předkládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první dva měsíce roku 2023 a přepočte její výši podle aktuálních normativních nákladů na bydlení. Výjimkou jsou případy, kdy příjemcům příspěvku na bydlení ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly normativní náklady na bydlení nebo klesly jejich příjmy. Pak ÚP ČR promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Podmínkou ale je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 2023.

Zvýšení životního a existenčního minima

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 %. Cílem je rozšíření okruhu oprávněných osob pro dávky státní sociální podpory. Existenční minimum osoby je od 1.1.2023 na částce 3.130 Kč a částka životního minima je 4.860 Kč.

Dávky hmotné nouze

Úprava zápočtu příjmů studentů pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi

Do započitatelných příjmů se nově nebudou zahrnovat příjmy žáků nebo studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, příjmy ze závislé činnosti, pokud se jedná o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední škole a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřených dětí v průběhu prázdninových měsíců.

Smyslem je předejít situacím, kdy zejména ve vyloučených lokalitách může docházet k tomu, že děti předčasně ukončují studium, aby jejich rodinám nebyly snižovány dávky pomoci v hmotné nouzi proto, že dítě získá příjem z brigády nebo praktické výuky.

 

Pokud si nebude vědět rady, můžete se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme. 

 

Veronika Nebuchlová, DiS.
sociální pracovnice KC Svitavy

Zdroj:  mpsv.cz