PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Principy

 • partnerský přístup
 • přístupnost
  služba je poskytována podle potřeb uživatelů, uživatelé mají možnost kdykoliv požádat o pomoc  
 • dobrovolnost 
  uživatelé se mohou dobrovolně zúčastňovat aktivit a služeb, mohou odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemají zájem nebo mají jakékoliv zábrany 
 • individuální přístup
 • akceptování svobodné volby uživatele
  uživatel si sám zvolí rozsah využívání nabízených služeb, rozhoduje o vstupu, využívání a ukončení služby
 • diskrétnost
  veškeré informace o uživatelích jsou přísně důvěrné, dle daných zákonů jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí
 • rovnost
  na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, názorového smýšlení či sexuální orientace
 • respekt
  pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí
 • profesionalita