I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

O službě Poradenské centrum

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem zejména poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázaná důvěra mezi pracovníky a dětmi, vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Pracovníci Poradenského centra navštěvují uživatele dle jejich potřeb a dle možností služby v zařízeních ústavní výchovy nebo v terénu, víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost probíhá jednou měsíčně v ubytovacích zařízeních Pardubického kraje a kraje Vysočina. Ambulantní forma činnosti probíhá dle otevírací doby Poradenského centra nebo dle potřeb uživatelů.