I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Cílová skupina

Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří

  • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
  • jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
  • jsou klienty probační a mediační služby

a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech problémového chování, vztahů, samostatného života, psychické nepohody.