I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Poslání a cíle služby

Poradenské centrum v Chrudimi je ambulantní a terénní sociální službou pro děti a mladé lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí nebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany nebo probační a mediační služby a připravují se na vstup do samostatného života. Prostřednictvím poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických činností a doprovázení zlepšujeme kvalitu jejich života. Poskytujeme pomoc, podporu, čímž zmírňujeme rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací (s přihlédnutí k jejich schopnostem a možnostem).

Cílem Poradenského centra pro děti a mládež je uživatel, který:

  • má informace a dovednosti v oblastech potřebných pro současný a budoucí samostatný život,
  • zná svá práva a povinnosti,
  • umí zvládat obtížné a náročné situace,
  • umí porozumět sobě a ostatním lidem.