PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Poslání a cíle služby

Posláním Odborného sociálního poradenství Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. je nabídnout jednotlivcům, párům a rodinám diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému a při překonávání bariér.

Cílem služby je:

  • udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti osob s cílem dosáhnout větší samostatnosti a nezávislosti;
  • poskytnout podporu a potřebné informace při řešení nepříznivé situace;
  • pomoci zvládnout sociální a právní situaci;
  • stabilizovat psychický stav;
  • zvýšit schopnost osob řešit situaci a zapojit do řešení blízké okolí;
  • poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.