I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Služba nabízí

Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně!

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc a podpora při jednání a komunikaci
  • doprovázení v obtížné a zátěžové situaci (např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.)
  • podpora při jednání s úřady či jinými institucemi (úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, zdravotní pojišťovny, poradna pro drogově závislé, lékař apod.)
  • pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst
  • nácvik modelových situací (přijímací pohovor, společenské vystupování, telefonování apod.)
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • pomoc zorientovat se v sociálním okolí
  • pomoc při zprostředkování kontaktů s odbornými pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)
 2. Sociálně terapeutické činnosti:
  • pomoc při řešení náročných životních situací
  • psychologická pomoc a krátkodobá terapie
  • sociálně-psychologický trénink  trénink se primárně orientuje na nácvik sociálních dovedností, tedy uživatel může vyzkoušet své reakce v různých modelových situacích (řešení konfliktů na pracovišti, jednání na úřadech, vystupování na veřejnosti). Hlavní používanou metodou je aktivní nácvik. Uživatel dostává zpětnou vazbu na své chování a společně s pracovníkem hledá i jiné, vhodnější způsoby reagování v zátěžových situacích, a ty si osvojuje. Dále jsou uživatelé systematicky podporováni např. v respektování pravidel, řádu, dodržování časových harmonogramů apod.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, oddlužení, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí o sociální dávky apod.
  • poskytování informací vedoucích k orientaci v nabídce trhu práce
  • podpora při hledání bydlení
  • základy práce s PC
  • pomoc při sestavování žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče, o osvobození od soudních poplatků
  • vypracovávání individuálních plánů
  • právní poradenství