PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Služba nabízí

 • Krizová intervence
  Jedná se o zpracování krizového stavu uživatele metodou krizové intervence. Ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací.
 • Sociální poradenství
  Uživatelům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).
 • Právní poradenství
  Právník poskytuje právní poradenství v oblasti rodiny, pracovně-právních vztahů, dluhové oblasti apod. Pomáhá sepisovat žádosti o svěření dětí do péče, žádosti o rozvod, pomáhá řešit SJM a jiné.
 • Krátkodobá terapie
  Časově omezená spolupráce zaměřená na zorientování se v náročné životní situaci a její zvládnutí.
 • Psychologická pomoc  
  Pomáhá uživateli zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování uživatelovy situace včetně jejího kontextu. Provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.
 • Speciálně pedagogické poradenství
  Pomáhá a podporuje děti s rizikovými projevy v chování a v sociálním vývoji, poskytuje pomoc a péči také osobám odpovědným za jejich výchovu.
 • Rodinné poradenství 
  Rodinné poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů.
 • Provázení obtížnými rozhovory
  Jedná se o proces, ve kterém nestranný pracovník pomáhá stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí.
 • Zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště
 • Doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb uživatele
  Policie ČR, soudy, městský úřad apod.