I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Poslání a cíle služby

Služba krizová pomoc poskytovaná v Centru J. J. Pestalozziho umožnuje dětem i dospělým, kteří se ocitli v situacích, které vnímají jako tíživé, traumatizující nebo ohrožující a nedovedou je řešit vlastními silami, aby si těmito situacemi bezpečně prošli, naučili se s nimi zacházet, řešit je, předcházet jim, nebo se v nich alespoň mohli cítit lépe.

Osobní, telefonické a emailové poradenství poskytujeme především lidem, kteří někoho ztratili, mají osobní problémy, konfliktní nebo komplikované vztahy se svými blízkými, doma, ve škole nebo na pracovišti, atp. Službu mohou využívat jak jednotlivci, tak páry nebo celé rodiny.

Cílem krizové pomoci je stabilizovaný klient:

  • u něhož bylo sníženo riziko, že se bude jeho krizový stav dále prohlubovat,
  • který se zorientoval ve své náročné životní situaci,
  • který zvládá běžné nároky každodenního života.