PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Služba nabízí

Nabídka základních činností

A) sociálně terapeutická činnost – krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

  • krizová intervence
  • telefonické a elektronické poradenství (poskytováno v provozní době KC)
  • krátkodobá terapie
  • psychologická pomoc
  • rodinné poradenství

 

B) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • sociální poradenství (telefonické, osobní, e–mailové)
  • doprovody na jednání s úřady dle potřeby tíživé situace
  • sociálněprávní poradenství – sepsání žalob, žádostí, návrhů
  • právní poradenství

 

Složení komplexu služeb – nabídka služby

Krizová intervence – jedná se o zpracování krizového stavu uživatele metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací).

Sociální poradenství – uživatelům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).

Základní právní poradenství – sociální pracovnice poskytuje základní právní poradenství v oblasti rodiny, pracovně – právních vztahů, apod. Pomáhá sepisovat žádosti o svěření dětí do péče, žádosti o rozvod a jiné.

Krátkodobá terapie – časově omezená spolupráce zaměřená na zorientování se v náročné životní situaci a její zvládnutí.

Psychologická pomoc – pomáhá uživateli zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování situace uživatele včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové apod.)

Rodinné poradenství – rodinné poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů.

Zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště

Doprovod a podpora při jednání s úřady – dle potřeb uživatele (Policie ČR, Soud, Městský úřad, apod.)