Podpořte nás Navigace Search Facebook

Poslání a cíle služby

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. je nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Usiluje o znovu zařazení těchto osob do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě, a to s respektem k právům a s přihlédnutím k individuálním potřebám.

Cílem je podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života, předcházet osamělosti a rizikovému chování. V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje Dům na půl cesty tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle:

 • umět vyhledat a využít pomoc
  řešení krizové situace
 • vědět, kam patřím
  podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • umět si poradit
  využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • umět se o sebe postarat
  rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
 • rozumět sobě i druhým
  zvládání a práce s emocemi
 • umět se uživit
  budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností

Dlouhodobé cíle:

 • zařadit se
  integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
 • umět růst
  odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
 • znát práva a povinnosti
  trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
 • vědět, co nesmím
  prevence sociálně-patologických jevů
 • být schopen bydlet
  řešení bytové otázky