PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Poslání a cíle služby

Posláním služby Azylový dům v Chrudimi je poskytovat podporu osobám bez rodinného zázemí, v tíživé rodinné či partnerské situaci spojené se ztrátou bydlení tak, aby došlo ke zvýšení jejich soběstačnosti a možnosti uplatnění v samostatném životě.

Cílem služby je poskytnout zázemí pro stabilizaci životní situace a podporu pro udržení či rozvoj základních dovedností směřujících k dosažení bydlení a samostatnosti.

Dílčí cíle:

 • získat samostatné bydlení
 • umět vést vlastní domácnost
 • umět samostatně hospodařit s financemi
 • zvládat péči o své děti
 • umět si poradit v krizové životní situaci
 • orientovat se v systému dostupných služeb
 • zařadit se a udržet se na trhu práce

Zásady:

 • dodržování práv uživatele
 • respektování volby uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • dodržování mlčenlivosti
 • flexibilita pracovníků
 • zajištění bezpečného prostředí a soukromí uživatele