PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám od dosažení zletilosti, maximálně však do 64 let věku:

  • oběti domácího násilí,
  • rodiny s nezletilými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba AD nemůže být poskytována anonymně.