I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Šikana dnešní doby aneb o kyberšikaně

/ Archiv aktualit

Kybernetická šikana je šikana v digitálním prostředí, je špatně viditelná i postižitelná, protože probíhá na sociálních sítích. Často bývá spojena s posíláním SMS, prozváněním, focením a natáčením obětí na mobil i vkládáním agresivních a zesměšňujících komentářů. Pro oběti bývá typický nedostatek sebedůvěry, jejich submisivita a neprůbojnost. Cílem šikany je ztrapnění, zesměšnění, ohrožení, zastrašení a celkové ublížení oběti.

Kyberšikana může probíhat zároveň s klasickou šikanou ve školním prostředí nebo dětské skupině. Zatímco přes klasickou šikanou se v jisté míře dá “utéct”, kyberšikana probíhá stále. Nebezpečí spočívá i v anonymitě internetu, kdy agresor může vystupovat pod falešnou identitou.

 

Nejčastější formy kyberšikany:

 • publikování ponižujících videí, zvukových nahrávek a fotek
 • obtěžování, ponižování a pomlouvání
 • krádež identity a její zneužití
 • ztrapňování pomocí falešných profilů
 • provokování a napadání uživatelů v on-line komunikaci
 • zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť
 • vyloučení z virtuální komunity
 • happy slapping (natáčení při fyzickém útoku)
 • kyberstalking (pronásledování nebo neustálé kontaktování)
 • webcam trolling
 • kyberšikana spojená s on-line hrami (krádeže virtuálních postav, herních účtů)

 

Jak se bránit?

Základem je informovanost. Děti by měly vědět, co je kyberšikana a jak se chovat, pokud se s šikanou setkají, ať už v jakékoli roli.

V případě šikany je třeba vždy jednat rychle, řešení neodkládat. Nelze se ani spolehnout na to, že pachatelé sami od sebe přestanou. To se téměř nikdy nestane. Děti by měly vědět, že svěřit se dospělému a požádat ho o pomoc není žalování. Děti se mohou obrátit na rodiče, učitele nebo výchovné poradce, případě školní psychology. Důležité je o kyberšikaně mluvit!

Cílem je zajištění bezpečí a ukončení šikany. Situaci řeště v klidu; křikem, vyhrožováním a zákazy nic nevyřešíte. Důležité je, aby všichni porozuměli, že je toto jednání druhému ubližuje. Mobil ani internet nezakazujte, cestu, jak se k nim dostat stejně najdou. Namísto toho děti učte, jak je používat bezpečně.

 

Co dělat, když jste obětí šikany?

 • Schovávejte si důkazy – SMS, emaily, zprávy z chatu, webové stránky, uložte fotografie, příspěvky ze sociálních sítí, pořiďte printsceeny.
 • Ukončete komunikaci s agresorem – nekomunikujte s útočníkem. Nesnažte se ho žádným způsobem odradit od jeho jednání, nevyhrožujte mu, ani se nesnažte o pomstu. Agresor čeká na vaši reakci. Nedopřejte mu tu radost. Vytrvejte, ignorujte.
 • Blokujte útočníka i obsah, který šíří – lze i kontaktovat poskytovatele služby a agresora nahlásit.
 • Svěřte se blízké osobě – nebuďte v tom sami. Druhý člověk vám poskytne podporu a může vám pomoci při řešení šikany.
 • Nebojte se vyhledat pomoc specialistů – můžete kontaktovat školu, policii, PPP, SVP i intervenční služby.
 • Dotáhněte věc do konce – po prošetření trvejte na konečném stanovisku všech zúčastněných institucí.
 • Zaměřte se na prevenci – zabezpečte si sociální sítě a techniku bezpečným heslem, nastavte si podmínky soukromí tak, aby vaše příspěvky viděli opravdu jen ti, u kterých to chcete. Vždy se odhlašujte ze svého účtu a neukládejte si heslo. Přemýšlejte dvakrát nad tím, co kam napíšete a jaké materiály zveřejníte.

 

Další užitečné materiály:

Pro rodiče:
https://vyuka.o2chytraskola.cz/data/files/pravidla-bezpecneho-pouzivani-internetu-pro-rodice-6e05y2pkiy.pdf

Pro děti:
https://vyuka.o2chytraskola.cz/data/files/internetem-bezpecne-new-logo-o2-ib6ajrro4m.pdf

Pro učitele a veřejnost:
https://vyuka.o2chytraskola.cz/data/files/kybersikana-metodicky-pokyn-msmt-wh7gtwmoul.pdf

PhDr. Pavlína Hlaváčová
psycholog KC Chrudim