I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Shrnutí služeb Krizového centra ve Svitavách za rok 2022

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

V loňském roce se již koronavirová epidemie neprojevovala v takové míře jako v předchozích letech, nastaly však další dvě velké události, které zasáhly do života všech lidí.

Šlo především o vojenskou operaci na Ukrajině ze strany Ruska a na to navazující ekonomická a energetická krize. Zvyšování cen potravin a dodávek plynu a elektřiny, a to skokovým způsobem na občany působí velmi silně, a to nejen po stránce finanční, ale především po stránce psychické. Velká část obyvatel je nyní v situaci, kdy nemají dostatek financí na pokrytí nákladů na bydlení a stravu. Tudíž jsme zaregistrovali zvyšující se poptávku  po službách Krizového centra ve Svitavách.

Došlo k navýšení počtu rodin, které potřebují komplexní pomoc. Většinou se jednalo o neúplné či rozvrácené rodiny. Poskytovali a poskytujeme ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s cílem zabránit rozvinutí vztahové či osobnostní patologie.

Vnímáme jako velmi důležitou práci s dětmi, které k nám přicházejí. Objevuje se u nich sebepoškozování, poruchy přijmu potravy, suicidální pokusy, úzkosti, útěky z domova, neschopnost zvládnutí návratu do školy, sociální fobie, pocity strachu z budoucnosti, ztráty smyslu života, pocity prázdnoty a další asociální chování.

Rodinám také dochází peníze, nemají žádné úspory, rodiče mnohdy přišli i o práci, půjčují si od známých, rodiny, bank a jiných nebankovních ústavů. Vznikají dluhy a zároveň i nemožnost jejich splácení. Pomáhali jsme s jejich oddlužením, nově se objevila i pomoc s žádostí o náhradní výživné.

Často pomoc u nás vyhledávalo i širší příbuzenstvo, které se snažilo rodině nebo dětem pomoci. Důležitá je včasná pomoc a proto pokud cítíte, že něco není v pořádku, nebojte se vyhledat odbornou pomoc.

Požádat o pomoc není ostuda. Naopak, je to známka odvahy!

Irena Valtová
Krizové centrum Svitavy