I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Setkali jsme se s pracovníky OSPOD Hlinsko

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Děkujeme OSPOD Hlinsko, že si v předvánočním čase dokázali udělat čas a přijali naše pozvání do Krizového centra v Chrudimi. Společně jsme intenzivně reflektovali dosavadní spolupráci, plánovali další a diskutovali systémová nastavení nejen na úrovni sociálního resortu.

Bylo pro nás cenné vidět tváře, které jsou autory žádostí a zpráv posílaných datovou schránkou. Vždy si vážíme a ceníme osobních setkání, ať už jsou více či méně formální. Opět bylo zajímavé a přínosné vidět práci s klienty a rodinami i z jiného úhlu pohledu. Různé perspektivy nutí k zamýšlení a zastavení se nad vlastními myšlenkovými procesy.

Závěrem jsme si potvrdili stejný cíl: co nejefektivněji pomoc rodinám, kde nás potřebují!

Mgr. Lenka Svobodová
vedoucí KC Chrudim