I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

ROPRATEM jako nástroj pomoci dětem s poruchou pozornosti

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Klienty našeho Krizového centra se občas stávají děti, které mají projevy hyperkinetické poruchy chování známé spíše pod zkratkou ADHD/ADD syndrom. Tyto děti často bojují nejen s problémy ve vrstevnických vztazích, ale často jsou vlivem svého deficitu (pomalé pracovní tempo, obtíže v krátkodobé sluchové paměti, snížená kapacita pozornosti apod.) i školsky neúspěšné, přestože mají dobré intelektové schopnosti.

Klienti s výše zmíněnými obtížemi, kteří se do našeho Krizového centra Žamberk dostanou, mají kromě terapeutické podpory možnost řešit deficity kognitivních funkcí prostřednictvím odborného vedení v reedukačním programu ROPRATEM neboli Programem pro rozvoj pracovního tempa. Jeho autorkami jsou Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Žeňková.

Kurz probíhá tři měsíce a začíná úvodní konzultací, kdy odborník zjistí úroveň pracovního tempa dítěte např. prostřednictvím testu (Trail making test nebo subtest Kódování z baterie WISC – III) a zkusí s dítětem nanečisto řešit úkoly z programu za přítomnosti rodiče. Výhodou je individuální forma programu převážně v domácím prostředí, takže dítě není vystaveno soutěžení, porovnávání a pocitům, že je pomalé a slabé.

Program obsahuje vstupní a výstupní úkoly a dále také kontrolní úkoly, které jsou zadávané v průběhu práce na společných konzultacích, abychom měli informaci o tom, zda se u dítěte mění pracovní tempo a chybovost. Cílem je zrychlení práce, zlepšení soustředění, zlepšení porozumění zadání úkolu, ale i pečlivější prováděná kontrola.

Pokud se Vaše dítě potýká ve škole s podobnými výukovými a výchovnými obtížemi, nebojte se vyhledat naše služby.

PhDr. Vít Petrů
psycholog KC Žamberk