I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Rok 2021 v Krizovém centru Jihlava

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

S  kolegyněmi v KC Jihlava jsme se shodly na jednom – rok 2021 v KC byl hukot! Měsíce se točily, ani jsme nevěděly jak. Velký nárůst klientů nám v uběhlém roce nedal vydechnout a čas v práci nám tak utíkal jako voda…

Pojďme se ve statistických datech stručně za rokem 2021 ohlédnout:

Poskytly jsme služby celkem 370 klientům. Jejich nárůst byl oproti roku 2020 o 39,6 %, procentuální nárůst každých dokončených intervencí byl dokonce o 49% (poskytly jsme 3076 intervencí). Je zřejmé, že tento prudký nárůst klientů je mimo jiné také dopadem pandemie onemocnění COVID-19.

Klientům služby KCJ je poskytována pomoc formou krizové intervence, psychologického poradenství, terapie, sociálního poradenství. Roste počet lidí s úzkostnými stavy.

Celkově jsme přímou péčí o klienty strávily 1984,75 hodin. K tomuto času ale patří i spousta jiné a nedílné práce – nutná administrativa, jako je vedení případové dokumentace, vyhodnocování diagnostického materiálu, psaní zpráv pro spolupracující organizace, telefonické hovory a poradenství, intervize, supervize a další.

Nejčastěji jsme řešily problémy týkající se rodinného života, sebevražedné myšlenky, úmrtí někoho blízkého, šikanu a výchovné problémy. Alarmující je to, že přicházelo a přichází stále více dětí s psychickými obtížemi – děti traumatizované, s úzkostmi, sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy, myšlenkami na sebevraždu, sociálními fobiemi, ztrátou zájmu o koníčky a celkově ztrátou pocitu nějakého smyslu a směřování. To je určitě téma, na které se budeme muset v příštích měsících zaměřit.

Již počátek roku 2022 nám ukazuje, že tento rok bude v krizové centru minimálně stejně tak nabitý. Jsme tedy velmi rády, že jsme mohly personálně posílit náš tým o dalšího terapeuta.


Ráda bych na závěr poděkovala svým kolegyním. Díky nim je KC takové, jaké je – tedy místem, kde se klienti cítí bezpečně, přijatí, kde mohou nacházet klid v téhle rozbouřené době, kde mohou cítit naději a znovu/nacházet odvahu a sílu k důležitým krokům ve svém životě.

Nám všem přeji v dalším roce více toho dobrého, schopnost obracet se v těch těžších chvílích ke světlu a to dobré hledat a také nacházet.

Tereza Vágnerová
vedoucí KC Jihlava