I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Rodinné poradenství aneb příklad z praxe

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Rodiče se často hádají. Jejich nezl. dítě kvůli jejich hádkám zažívá obrovský stres. Dítě je často nemocné. Trpí nesnesitelnými bolestmi hlavy a břicha. Rodiče své dítě doprovází k lékaři. Ten nezjišťuje žádný fyziologický nález, poukazuje na možné psychosomatické problémy.

Potíže dítěte přetrvávají. Kvůli jeho potížím nemají rodiče čas na hádky, veškerou svoji energii soustředí na pomoc a uzdravení svého dítěte. Rodiče se přestávají hádat, dítě zažívá úlevu. Dítě nevědomě docílilo usmíření rodičů. V případě, že mezi rodiči začnou opětovné hádky, začne být dítě jednoduše nemocné. Vidí, že se pak rodiče nehádají, naopak jeho potíže rodiče stmelují. Dítě je tzv. identifikovaným klientem, nositelem symptomu (příznaku), nikoliv však příčinou problémů. Dítě docílí rovnováhy (klidu) pomocí nevědomého vyrovnávacího manévru (nemoc).

Práce rodinného poradce spočívá v důkladném mapování rodinného prostředí, atmosféry v rodině,  vztahů, rozdělení pozic, rolí v rodině… I zdánlivě nesouvisející věci mohou s projevenými problémy souviset nebo být dokonce jejich příčinou. Po pečlivém mapování jsou následně vedeny odborné intervence. Cílem rodinného poradce je navozování změn v rodině, nikoliv pouze odstranění problému. Rodinný poradce dbá na to, aby se všichni členové spolupodíleli na řešení.

Mgr. Lenka Svobodová
rodinný poradce, vedoucí KC