I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Psychosociální minivýcvik 6: Zvládání stresu

/ Archiv aktualit

Stres je vnitřní stav člověka, který je buď něčím přímo ohrožen, nebo takové ohrožení očekává a přitom se domnívá, že jeho obrana proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná. Podnět, který obvykle vyvolává stres, se nazývá stresor. Stres může za určitých podmínek působit jak negativně, tak pozitivně.

  • Distres – negativní stres, škodlivé působení, nepříjemné napětí, podrážděnost, agresivní tendence.
  • Eustres – pozitivní stres spojený s prožívání kladných emocí, může naopak vést k vyššímu výkonu.

Prvním krokem pro úspěšné zvládnutí stresu je lépe mu porozumět. Stres je reakce našeho těla, a proto je dobré (osvědčené) reagovat rovněž tělem. „Když mě to někde tlačí, snažím se to místo uvolnit.

Uvědomění si stresoru      Kde to cítím, kde se mi stres ozývá a usazuje      Hledám možnosti, jak si se stresem poradit 

 

Základní osvědčené prostředky v boji se stresem:

  • Pravidelná relaxace
  • Aktivní přístup
  • Sdílení a hledání pomoci u blízkých lidí
  • Pozitivní myšlení
  • Dostatečný spánek
  • Humor
  • Dodržování zdravé životosprávy
  • Fyzická aktivita – cvičení, či jakákoliv fyzická práce.

Na tomto odkazu najdete vybrané techniky boje se stresem.

 

 Mgr. Lenka Svobodová
vedoucí KC Chrudim