I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Projekt Rady Evropy na víkendovém pobytu Poradenského centra

/ Archiv aktualit

Na děti z pobytových zařízení se v různých oblastech života často zapomíná. Proto jsme byli rádi za možnost zapojit děti a mladé dospělé, kteří s námi spolupracují v rámci víkendových sociálně terapeutických pobytů, do projektu Rady Evropy.

V tomto projektu děti a dospívající z různých zemí v Evropě sdělují dospělým své názory a ukazují jim, proč je pro ně důležité zapojit se do dění kolem nich. Za Českou republiku projekt koordinuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Naši klienti měli možnost sdělit pracovníkům MPSV, jak dospělí na různých místech (např. v ústavním zařízení, ve škole, u soudu, na policii) teenagerům naslouchají.

Setkání proběhlo v uvolněné a tvůrčí atmosféře. Pracovnice z ministerstva si odnesly velké množství podnětů a naši klienti vědomí, že jejich hlas chce ve společnosti někdo slyšet.

tým Poradenského centra Chrudim