I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Preventivní činnost Krizového centra ve školních zařízeních

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

V rámci preventivní činnosti pořádá Krizové centrum v Chrudimi prezentaci o nabízených službách KC pro školní zařízení (přednostně II. stupeň).

Psycholog, který v Krizovém centru pracuje s dětmi, hovoří o pomoci, kterou naši pracovníci poskytují (soc. pracovnice, psychologové, terapeuti, právníci). Součástí prezentace je prohlídka prostor, aby děti i učitelé přesně věděli, kam se mohou v případě problémů obrátit. Cílem je minimalizovat event. prvotní ostych z návštěvy Krizového centra a udělat si konkrétní představu o možné pomoci, včetně cílové skupiny, na které je naše Centrum zaměřeno.

Mysleme včas na prevenci. Díky ní lze skutečně předejít rozsáhlejším, někdy i nevratným problémům.