I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Přehled některých změn pro dlužníky v roce 2022

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Od začátku roku 2022 začínají platit některé změny v exekucích. Zde je přehled několika zásadních změn:

Zvýšení nezabavitelné částky na dlužníka a vyživované osoby

Od 1. 1. 2022 platí  zvýšené normativní náklady na bydlení a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum v exekuci a insolvenci. Normativní náklady na bydlení se zvyšují o 133,50 Kč.

Nezabavitelné minimum na dlužníka v roce 2022 je 8.006,25 Kč.

Nezabavitelné minimum na manželku, manžela nebo dítě je 2.668,75 Kč.

Nezabavitelné minimum 2021 2022 Zvýšení
Nezabavitelná částka na dlužníka 7.872,75 Kč 8.006,25 Kč + 133,50 Kč
Nezabavitelná částka na manželku 2.624,25 Kč 2.668,75 Kč + 44,50 Kč
Nezabavitelná částka na 2 děti 5.248,50 Kč 5.337,50 Kč + 89,00 Kč
Celkem nezabavitelné minimum 15.746 Kč 16.013 Kč + 267 Kč

Novinkou je „automatické“ zastavení exekucí do výše 1.500 Kč bez příslušenství, pokud se nepodaří během 3 let tento dluh vymoci, a pokud věřitel nesloží exekutorovi zálohu, aby mohla exekuce pokračovat.

Omezení exekuce na majetek: U starobních důchodců a invalidních důchodců II. a III. stupně invalidity, nebo pokud vznikla exekuce před 18 rokem, bude omezena exekuce zabavování tzv. běžných věcí. Luxusnější majetek/ auta, nemovitosti atd./ bude i nadále exekučně zabavován. Pokud se však bude exekuce týkat dluhů na výživném nebo dluhů způsobených trestnou činností nebo dluhů pohledávek za trestné činy atd., bude exekuce probíhat jako dosud.

Změna způsobu splácení exekucí: Přednostně se bude splácet původní dluh /jistina/, teprve poté se budou splácet úroky a náklady exekuce.

Ukončení exekuce pro nevymahatelnost: Pokud exekutor nevymůže  dluh po dobu 6 let, postupuje podle § 55 odst. 7 exekučního řádu a exekuce by měla být zastavena. Pokud oprávněný složí zálohu, bude exekuce vymáhána i nadále. Složení zálohy od věřitele se netýká dluhů uvedených v § 55 odstavci 9 exekučního řádu.

Zaměstnavatel si bude ze mzdy dlužníka strhávat paušální náhradu nákladů za provádění exekučních srážek ve výši cca 50,- Kč/měsíčně. Týkat se to bude pouze u výkonu rozhodnutí, resp. exekucí, které byly zahájeny s účinností zákona č. 286/2021 Sb., který přinesl její právní úpravu, tedy 1. 1. 2022 a později. Paušální náhrada se týká pouze exekucí, netýká se strhávání za insolvenci.

Zvyšuje se minimální hrubá mzda na 16.200 Kč nebo 96,40 Kč za hodinu.

Do 28. 1. 2022 pokračuje tzv. „Milostivé léto“.

Čerpáno ze zdrojů: www.exekuce-insolvence.cz, www.mesec.cz

 

Monika Novotná
dluhová poradkyně