I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Přednášky k dluhové problematice

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Dluhová poradkyně Krizového centra paní Monika Novotná se zdatně zhostila přednášek s tématem dluhové problematiky. Přednášky na žádost Gymnázia J. Ressela Chrudim připravila pro studenty druhých ročníků jak osmiletého, tak čtyřletého studia. Zpracovaná prezentace studentům přiblížila možnosti a zároveň rizika půjček, připravila je na zodpovědné zacházení s finančními prostředky do budoucna, naučila je finanční gramotnosti.

Pevně věříme, že pojmy jako jsou dluhová spirála, exekuce a oddlužení, o kterých poradkyně hovořila, zůstanou u studentů pouze v teoretické rovině a díky předaným informacím nebudou muset v praxi tuto teorii nikdy zažívat. Hodnocení přednášek studentů bylo velice pozitivní a my se již nyní těšíme na sérii dalších přednášek pro další a další ročníky, příp. školy.

Mgr. Lenka Svobodová
tým Krizového centra Chrudim