I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Přednáška v KC Svitavy na téma Münchhausenův syndrom by proxy

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

V Krizovém centru se každý den setkáváme s rozmanitými příběhy. Abychom dokázali pomoci všem klientům, musíme se jako pracovníci neustále vzdělávat. Z tohoto důvodu se čtyřikrát do roka psychologové a terapeuti naší organizace setkávají za účelem sdílení zkušeností, poznatků a vědomostí.

Poslední setkání, které zorganizovali psychologové KC Svitavy, bylo věnováno problematice Münchhausenova syndromu by proxy. Toto téma jsme vybrali, protože se jedná o málo diskutovanou problematiku s nedozírnými důsledky. Předali jsme ostatním psychologům a terapeutům informace o tom, co se pod tímto syndromem skrývá, jak se projevuje, kde se s ním můžeme setkat a jak s ním jako odborníci můžeme pracovat.

Věříme, že tato přednáška dopadla na úrodnou půdu a že díky ní budeme schopni pomoci zase o kousek víc.