I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Práce Krizového centra Svitavy v nouzovém režimu

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

V této těžké době uskutečňujeme ve Svitavách zvýšený počet konzultací klientů s úzkostnými obtížemi, potížemi v rodinných systémech, osamělostí, depresí, sebevražednými myšlenkami či sebepoškozováním. Situace je zcela odlišná od nouzového stavu na jaře loňského roku, kdy jsme zaznamenali nárůst telefonních hovorů a klienti se z osobních konzultací odhlašovali. Důvodem byla silná emoční reakce lidí a strach z nákazy, nyní si již na tuto situaci lidé zvykli nebo jí nerozumí a často zaujímají i nedostatečný respekt k ní.

Lidé byli dlouhodobě vystavováni velkému strachu, nyní začínají mít obtíže s vysokým tlakem, pamětí, začnou trpět úzkostmi, dělají chyby, nemají peníze a tak si je půjčují, atmosféra doma houstne, lidé přestávají být schopni seberegulace, nemohou se stýkat s přáteli, s rodinou, bojí se o zdraví své či svých blízkých. Proto přicházejí k našim psychologům a terapeutům žádat o akutní pomoc, jejich potíže jsou velmi naléhavé, někdy i život ohrožující a proto se jim snažíme vyjít vstříc s velmi brzkými objednacími termíny. To klade zvýšené nároky na psychohygienu celého našeho odborného týmu.

Velmi oceňujeme možnost pravidelných intervizí a supervizí. Důležitou roli hraje i dostatek ochranných pomůcek a zvýšená hygiena při konzultacích s klienty.  Po ukončení konzultace věnujeme velkou péči desinfekci celého prostoru, aby naše služby byly i v této době pro nás i naše uživatele bezpečné a komfortní. Nyní je potřeba vrátit se ke svému životu, přizpůsobit se současné situaci a různým omezením,  ale nenechat se omezovat ve své mysli.

Irena Valtová
Krizové centrum Svitavy