I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Poradenské centrum pro děti a mládež získalo pomoc z projektu Pomozte dětem

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Společně s charitativní sbírkou Pomozte dětem dáváme druhou šanci dětem, které vyrůstají v ústavní péči nebo v nefunkčních rodinách. Naši pomoc cílíme tak, aby děti mohly vstoupit do života sebevědomé, psychicky stabilní a bez traumat z dětství. Zároveň dbáme na to, aby si osvojily maximum dovedností a návyků, jako mají jejich vrstevníci v rámci běžného rodinného života, a byly v dospělosti schopné se o sebe postarat bez pomoci druhých, uplatnily se na trhu práce a pro společnost byly přínosem a ne zátěží.

Projekt Poradenského centra pro děti a mládež v Chrudimi s názvem Komplexní péče a důvěra jako nástroj pomoci znevýhodněným dětem získal pro tyto účely podporu Nadace rozvoje občasné společnosti v rámci projektu Pomozte dětem. Projekt významně přispívá k prevenci závislostí, kriminality, nezaměstnanosti a bezdomovectví. Vyplňuje mezeru v péči o děti, které bez pomoci až v 80 % končí na ulici nebo páchají trestnou činnost.

Děkujeme, že můžeme společně pomáhat i odborně poskytovanými preventivními kroky.