I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Podpora tradic v Azylovém domě Chrudim

/ Aktuality

Azylový dům nabízí široké spektrum pomoci pro ty, kteří se rozhodli “podanou ruku” přijmout a zlepšit tak svou nepříznivou životní situaci – ať už kvůli sobě či svým potomkům.

Naše klienty a jejich děti podporujeme mimo jiné prostřednictvím skupinových aktivit, v udržování povědomí o jednotlivých svátcích a dodržováním tradic je motivujeme ke smysluplnému trávení volného času a upevňování kontaktu s rodinou. Přidanou hodnotou je také zlepšení sociálního začleňování těchto osob. Společně jsme tentokrát mohli oslavit příchod Velikonoc pečením jidášů. Všem se tvoření dařilo a jako odměnu si každý odnesl domů to, co upekl.

Možnost takto pozitivně působit na klienty nám umožňuje úzká spolupráce se zaměstnanci Hypermarketu Tesco Chrudim, kteří pravidelně každý měsíc věnují svůj čas tomu, aby našim klientům zajistili možnost vyzkoušet si běžné aktivity a zapojit se tak do společenského dění. Minulý měsíc to bylo právě prostřednictvím darováním surovin na upečení tohoto tradičního pokrmu.

Mgr. Klára Křížová
vedoucí služby