I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Instagram Facebook

Ohlédnutí za rokem 2021 v Krizovém centru ve Svitavách

/ Archiv aktualit

Krizové centrum v době vrcholící pandemie covid-19 nezastavilo, ani nijak neomezilo svoje služby a nadále poskytovalo komplexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či seniorům v tíživé situaci, kterou sami nedokázali řešit.

Sociální izolace měla a má velmi negativní dopad na duševní zdraví člověka. Také u dětí a mládeže může vést k poklesu nálady, depresím a úzkostným stavům.

V roce 2021 se uskutečnilo:

 • 1489 setkání se 515 uživateli, z toho 72 dětských uživatelů
 • 34 konzultací s anonymními uživateli
 • 1498 hodin konzultací s uživateli
 • podání 39 úspěšných návrhů na oddlužení

Rodinná problematika tvořila největší část služby:

 • vztahové rodinné problémy
 • konfliktní rozvody
 • nefunkční komunikace rodičů ohledně péče o děti
 • domácí násilí
 • sexuální zneužívání

Individuální konzultace:

 • depresivní a úzkostné stavy, strachy, sebepoškozování
 • poruchy přijmu potravy
 • úmrtí v rodině
 • ztráta zaměstnání
 • dluhové poradenství, oddlužení
 • obtíže způsobené krachem dodavatelů energií

Veškeré statistické údaje za rok 2021 jsou vyšší než v minulém roce, a to zejména vlivem pandemie, která nastolila bezpečnostní opatření, ve kterých se lidé přestávali orientovat a začal je ovládat strach z neznámé nemoci a obavy o svoji bezpečnost.

V životě se setkáváme s mnoha zátěžovými situacemi, na některé brzy zapomeneme, jiné v nás zanechají silný otisk, důležité je, že na řešení těchto situací nemusíte být sami. Pro nás všechny je to úplně nová zkušenost, se kterou jsme se ve svém životě dosud nesetkali, ale musíme se jí postavit čelem a nenechat ji negativně ovlivňovat chod našich životů.


 

I v roce 2022 jsme připraveni vám pomáhat v nelehkých situacích, neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit. 


Mgr. Irena Valtová

vedoucí KC Svitavy